H φωνή των νέων Μπορεί ν’ ακουστεί

05/04/2013 

Με εργαλείο το Δομημένο Διάλογο η φωνή των νέων Μπορεί ν’ ακουστεί. Μπορεί να επηρεάσει, να παρακινήσει ή ακόμη και να πείσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Με το δομημένο διάλογο οι Νέοι Μπορούν και οφείλουν ν’ακουστούν! 

157692542

Ο Δομημένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο το οποίο εντάσσει τους νέους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων.

Η εν λόγω πρωτοβουλία επικυρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή το 2009 με συμφωνία του Συμβουλίου της ΕΕ. Με το δομημένο διαλόγου αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους νέους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα Νεολαίας.

Πρωταρχικοί σκοποί είναι η ενδυνάμωση της επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ νέων και εθνικών/ευρωπαϊκών φορέων για θέματα νεολαίας. Στόχος η δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας όπου οι νέοι θα έχουν ενεργό ρόλο. Τα θέματα συζήτησης στα πλαίσια του δομημένου διαλόγου είναι πολυάριθμα και ποίκιλα.

Το εκάστοτε Τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ επιλέγει μια γενική θεματική και καθ’ όλη τη διάρκεια του 18μηνου κύκλου η θεματική διασπάτε σε 3 υποθεματικές ενότητες. Ο κάθε εξάμηνος κύκλος προεδρίας επιλέγει σε ποιά από τις τρεις υποενότητες θα δώσει έμφαση και προτεραιότητα.

( πχ. Τρίο Προεδρίας 2010-2011: Ισπανία-Βέλγιο-Ουγγαρία.

Θεματική: Νεανική Απασχόληση
3 Υποθεματικές: Κοινωνική Ένταξη, Youth Work, Συμμετοχή )

Στο 18μηνό κύκλο του κάθε Τρίο Προεδρίας γίνονται πολυάριθμες διαβουλεύσεις σε Κύπρο και Ευρώπη.
Όσον αφορά το πως ετοιμάζονται τα θέματα η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Η ευρωπαϊκή διευθύνουσα επιτροπή στέλνει στις εθνικές οργανώσεις νεολαίας, τις καθοδηγητικές ερωτήσεις για να συλλέξουν τις απόψεις των νέων.

Στην Κύπρο, το Συμβούλιο Νεολαίας, τόσο ως πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου αλλά και ως η μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας στη Κύπρο, καλεί τις εθνικές οργανώσεις με τη σειρά τους να οργανώνουν διαβουλεύσεις για νέους.

Μετά, οι εθνικές οργανώσεις νέων σε όλη την Ευρώπη συλλέγουν τις απόψεις των νέων και ετοιμάζουν μια συνοπτική εθνική έκθεση στην οποία απαριθμούν συνοπτικά τις απόψεις και τις προτάσεις των νέων. Η εθνική έκθεση αποστέλλεται πίσω στην ευρωπαϊκή διευθύνουσα επιτροπή η οποία εν τέλει συνοψίζει τα αποτελέσματα και για τις 27 χώρες κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εκάστοτε προεδρεύουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αναλαμβάνει να συντονίσει συζητήσεις εκπροσώπων νεολαίας από όλη την Ευρώπη, διοργανώνοντας ένα τριήμερο Συνόδου Νεολαίας. Στη Σύνοδο Νεολαίας καλούνται να λάβουν μέρος, νέοι απ΄ όλες τις χώρες της ΕΕ και ν’ ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με τους εκπροσώπους αρχών για θέματα νεολαίας. Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο , οι νέοι και οι ιθύνοντες μέσω διαλόγου καταλήγουν σε αριθμό κοινών συστάσεων βρίσκοντας λύσεις για τα προβλήματα που ταλανίζουν τους σημερινούς νέους, όπως τα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 11 – 13 Μαρτίου 2013, τρεις Κύπριοι Νέοι εκπροσώπησαν επάξια τη χώρα μας ,υποστήριξαν τις απόψεις τους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ενσωμάτωση των νέων.

Στην εν λόγω Σύνοδο οι Νέοι της Ευρώπης κατέληξαν σε 21 κοινά συμπεράσματα ως προς το τι θέλουν να δουν ν’ αλλάζει στην ΕΕ. Οι 21 κοινές απόψεις επισημαίνουν την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας.

Δίνοντας έμφαση στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των νέων, η Σύνοδος Νεολαίας πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάρτιο στο Δουβλίνο. Νέοι από όλη την Ευρώπη συζήτησαν τα αποτελέσματα των εθνικών τους διαβουλεύσεων μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων.

Οι νέοι κατέληξαν σε 21 κοινά συμπεράσματα εκ των οποίων το 1/3 κάνουν φανερή τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι οργανώσεις νεολαίας ως προς την κοινωνική ένταξη και τη διαμόρφωση της νεανικής εργασίας (youth work).

Οι Νέοι της Ευρώπης συμφωνούν στο ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην ίση και δίκαιη μεταχείριση στην απασχόληση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση και επιχορηγημένη κατάρτιση.

Επίσης, πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στη δωρεάν και καλή ποιοτική εκπαίδευση από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τριτοβάθμιο επίπεδο. Ακόμη, πρέπει να διασφαλιστούν τα κοινωνικά δικαιώματα και ιδιαίτερα η δωρεάν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αξιοπρεπή προσιτή σε τιμή στέγαση.

Στις απόψεις των νέων, υπογραμμίζεται έντονα το ότι οι οργανώσεις νεολαίας πρέπει αναγνωριστούν για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία. Επίσης είναι σημαντικό να αναγνωριστεί το ότι οι νέοι κατέχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Υοuth Work.

Τα 21 Κοινά συμπεράσματα θα περάσουν στο ψήφισμα του συμβουλίου για την κοινωνική ένταξη στο τέλος του 18 μηνου κύκλου του Τρίο Προεδρίας (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα). Όσον αφορά τα συμπεράσματα για την αναγνώριση του ποιοτικού youth work οι αποφάσεις των νέων θα συζητηθούν στο συμβούλιο Υφυπουργών Νεολαίας/ Υπουργών Παιδείας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας το οποίο είναι υποστηρικτής της συνόδου υποστηρίζει ότι ο Δομημένος Διάλογος είναι μια χρήσιμη διαδικασία για την εμπλοκή των νέων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων της ΕΕ σε θέματα που αφορούν τους νέους.

Οι Kύπριοι που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας μας λένε:

Χαράλαμπος Σόλωνος : «Θα παρότρυνα όλους τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά και τα προβλήματα των νέων. Δεν πρέπει να χάνεται η ελπίδα. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες που αν δοκιμαστούν και αν αντλήσουμε και εμείς την κατάλληλη εμπειρία, θα μπορούμε να νομοθετήσουμε και να χαράξουμε το δικό μας μέλλον».

Μαρίνα Φραγκεσκίδου: « Παροτρύνω τους νέους να εμπλακούν και να συμμετέχουν στο Δομημένο Διάλογο. Τι κερδίζουν; Μετέχουν ενεργά σε μία διαδικασία που μπορεί στο τέλος της μέρας να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους. Υψώνουν τη φωνή τους όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη».

Φίλιππος Παναγιώτου: «Το κύριο πρόβλημα της νεολαίας κατά την άποψη μου είναι η μη ενασχόληση της με την κοινωνία ως ένα συστημικό σύνολο. Ότι διεκδικήσεις θα επηρεάσει κάτι…»

Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι ότι την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας υποστηρίζει και ενδυναμώνει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, το οποίο στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των νέων για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. (www.youthforum.org )

Τα τελικά αποτελέσματα της Συνόδου Νεολαίας κατατίθενται στο Συμβούλιο Υπουργών οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των νέων, παίρνουν τις τελικές αποφάσεις και νομοθετούν.

Κάθε νέος μπορεί να συμμετέχει!
Κάθε Νέος μπορεί να κάνει τη φωνή του ν’ ακουστεί και να επηρεάσει τους ευρωπαίους ιθύνοντες.
Η Ενημέρωση είναι Δύναμη. Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για θέματα του Δομημένου ιαλόγου από την
αφιερωμένη σελίδα για το Δομημένο Διάλογο στην Κύπρο:

http://structured-dialoguecyprus.blogspot.com/.
τη σελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στήν http://www.cyc.org.cy/ και την σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην

http://europa.eu/youth/active_citizenship/structured_dialogue/index_eu_en.htm.

Μπορείτε να συμμετέχετε στις δημόσιες διαβουλεύσεις που γίνονται και να συμπληρώνετε επίσης τα ερωτηματολόγια, δίνοντας δύναμη στη φωνή σας!.

Για το πότε και που γίνονται οι δημόσιες διαβουλεύσεις μπορείτε να ενημερωθείτε από το group στο facebook: Youth Voice of Cyprus – Structured Dialogue with young people.

Αξιοποιώντας το εργαλείο του δoμημένου διαλόγου οι νέοι Μπορούν να διαμορφώσουν Ένα Καλύτερο Μέλλον, διεκδικώντας τα δικαιώματα τους. Η συμμετοχή του κάθε νέου μετρά!

Πηγή: Structured Dialogue Cyprus, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαικό Φόρουμ Νεολαίας.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s