«Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους νέους»

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

Ευρωπαϊκή επίσκεψη μελέτης με τίτλο «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους νέους»

 Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη μελέτης με τίτλο «Οι επιπτώσεις τις οικονομικής κρίσης στους νέους» που οργανώθηκε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε  στη Λευκωσία στις 7-11  Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή 15 νέων από τις χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι νέοι συζήτησαν τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης στη νέα γενιά και μοιράστηκαν εμπειρίες όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση στην χώρα τους.

Εκτός αυτού, εισηγήθηκαν τρόπους αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υποδεικνύοντας παράλληλα καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν με επιτυχία.

Αξιόλογο να αναφερθεί είναι πως οι ευρωπαίοι συμμετέχοντες υπέδειξαν ως παράδειγμα καλής πρακτικής το έγγραφο πολιτικής του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου το οποίο έχει σταλεί σε αρμόδιους φορείς της ΕΕ και προτείνει τρόπους για αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας σε Κύπρο και Ευρώπη.

( Έγγραφο πολιτικής ΣΥΝΚ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων: bit.ly/1bLlztM )

Στα πλαίσια της επίσκεψης μελέτης έγιναν παρουσιάσεις από:

·         Υπουργείο Εργασίας

·         Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

·         Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινους Δυναμικού (ΑΝΑΔ) 

·         Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

·         Αντιπροσωπεία της ΕΕ

Η επίσκεψη μελέτης πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εκστρατείας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου κατά της ανεργίας των νέων με τίτλο «Ενεργός Άνεργος Νέος» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Youth in Action. Επιμέρους Δράση 4.3 – Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νεολαίας σε Δράση». Η συγκεκριμένη επιμέρους Δράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών μεταξύ τους, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων που ενδέχεται να οδηγούν σε μακροπρόθεσμα σχέδια ποιότητας, συμπράξεις και δίκτυα.

Μπορείτε να βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό στο:on.fb.me/1j1cXFK

Πιο κάτω οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις εμπειρίες τους:

Lidia Zabala, Vice-President of Communications, AIESEC Spain 

During the event “The effect of Financial Crisis on Youth” I gained a wider perspective on youth unemployment, I learned how other countries address this topic and how youth initiatives are bringing solutions. I highly recommend this experience.

 

Κωνσταντίνα Ζαντήρα, Απόφοιτη Νομικής, Κύπρος

Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί κλειδί συντρεχουσών ρυθμιστικών αλλαγών και αναπροσαρμογών για τον κυπριακό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Έχοντας την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των ιδίων των εμπλεκόμενων φορέων μέσα από σειρά παρουσιάσεων, ακολούθησε ως προστιθέμενη αξία η διενέργεια εποικοδομητικών συζητήσεων και αναλύσεων των προσφερόμενων μέτρων-σχεδίων. Το ζητούμενο πλέον είναι η αναβάθμιση του ρόλου των ΜΚΟ και η θεσμική αναγνώριση του ρόλου της νεολαίας ώστε να αποτελέσει διακριτό μέρος των συζητήσεων για τα παρόντα και μελλοντικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας.

 

Mάριος Φιλίππου, Μέλος της ομάδας εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε επιτυχώς την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική επίσκεψη υπό το γενικό τίτλο “Ο Αντίκτυπος της Οικονομικής Κρίσης στους Νέους”.

15 νέοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα εθνικά Συμβούλια Νεολαίας του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδας, Κύπρου, Ισπανίας, Πορτογαλίας) είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από πρώτο χέρι μέσω σχετικών παρουσιάσεων, τα σχέδια και προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται στην χώρα μας από διάφορα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα/υπηρεσίες, αναφορικά με το φλέγων θέμα της ανεργίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τους νέους. Παράλληλα μέσω του προγράμματος ,τους δόθηκε η ευκαιρία όπως ανταλλάξουν εμπειρίες, κακές και καλές πρακτικές από την χώρα καταγωγής τους, σχετικά με τα όσα άπτονται του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στους νέους.

Σαράντης Μιχαλόπουλος, Δημοσιογράφος, Eλλάδα

 Σχετικά με τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εγγύηση για τους νέους» ο Σαράντης Μιχαλόπουλος αναφέρει:

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα επωφεληθούν από το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν υποβάλει εθνικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της Εγγύησης για τους Νέους μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου. Όπως έγινε και στην Κύπρο, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Ελλάδας (ΕΣΥΝ) ζητά διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση με τη συμπερίληψη ποικίλων κοινωνικών εταίρων για την κατάρτιση του ελληνικού σχεδίου δράσης», τόνισε ο Σαράντης Μιχαλόπουλος.

«Μη ορθή υλοποίηση αυτής της τεράστιας ευκαιρίας, όσο λίγη και εάν τελικά είναι δεδομένης της κατάστασης, συνιστά πολιτική αυτοκτονία. Δεν πρέπει να περιοριστεί σε ανούσια stage και σεμινάρια […] πρέπει να γίνει ουσιαστική υλοποίηση που θα έχει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, έστω και μακροπρόθεσμο»

 Tweet us:

@CyprusYouthCoun

@Nasia_K

Advertisement

Συνέντευξη με το Robert Madelin, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Eυρωπαϊκής Επιτροπής.

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

Ποιό είναι το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης; Tι ευκαιρίες εργοδότησης υπάρχουν στους τομείς των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας(ICT); O Robert Madelin μας απαντάει. 

157692542

 

Interview with Mr Robert Madelin, Director-General of DG for Communications Networks, Content and Technology (DG Connect) European Commission. 

Mr Madelin, does the ICT sector offer young people employment opportunities?
Indeed, the Information and Communication Technologies (ICT) sector is one of the fields with the highest employment opportunities in Europe today. ICT–related jobs are rapidly growing across all sectors of the economy, creating more than 100 000 new jobs every year. One should expect that, in a digital age, this demand should be easily met. Unfortunately, this is not the case. Despite soaring unemployment, the ICT industry finds it hard to fill vacancies; in fact, we expect a lack of up to 900 000 skilled ICT workers by 2020. This is due mainly to a shortage of digital skills among the youth, leading to the mismatch of demand and supply of ICT professionals.

Young people today should definitely focus on gaining digital skills to improve their chances of finding a job. Recent trends clearly show we should expect a boom in the ICT sector in the future: Big Data Analytics, Cloud Computing, privacy and security, and of course social media are just a few of the fields expected to prosper in the coming years –and this means more jobs created in these fields. What’s equally important is that the vast majority of jobs in the near future will require at least some digital skills. And of course jobs in ICT are interesting, challenging, fun and can make a difference in our effort to address societal problems.

Which measures does the European Commission implement in order to decrease and combat youth unemployment?
We are leading a partnership of professionals with a view to facilitating the take up of ICT jobs through retraining and making ICT careers more attractive. This is our Grand Coalition for Digital Jobs, which is thus a strong tool against youth unemployment. Since its launch in March 2013, the Coalition has been well received: notably, 41 stakeholders have submitted pledges, i.e. concrete commitments to take action in areas such industry-led training, assisting labour mobility, certifying skills, improving school and university curricula, raising awareness, and creating an entrepreneur-friendly environment for start-ups. In addition, National/Local Coalitions are being developed in about 10 member states with the aim of facilitating action at local level. For example, Poland and Lithuania have officially launched their national coalitions with the active presence of Neelie Kroes.

Moreover, the European Commission endorsed a new approach to tackling youth unemployment, called the Youth Guarantee. This initiative tries to ensure all young people under 25 –whether registered with employment services or not– get a good-quality, concrete offer within 4 months of leaving formal education or of becoming unemployed. To this end, national budgets should prioritize youth employment to avoid higher costs in the future. The EU will top-up national spending on these schemes through the European Social Fund and the €6bn Youth Employment Initiative.

Do you recommend to young people to follow an EU Careers path (Careers with the EU institutions)? And why?
Indeed a career in the European institutions is an ideal option for young people with an interest in public and European affairs, for people enjoying a fast-moving international environment and real responsibility from their first day at work. European Commission officials serve 500 million people in 28 member states, so one can expect remarkable scope and scale – and the chance to make a real and lasting difference. At a time of crisis, this is a unique opportunity to make a lasting contribution to a better future for Europe and for all Europeans.

Which advice would you like to give to the young generation?
I encourage young people to use ICTs as much as possible, to enhance and deepen their digital skills as early as they can and to never stop doing so. It’s never too late to take a coding course, but it’s always better to do it when still young. ICT is everywhere nowadays, whatever the career choices are. ICT jobs are not part of the technology industry; they can also be found in finance, in education, in medicine, in R&D, etc. And there are so many interesting jobs, where team work, creativity and problem solving skills can greatly be enhanced by the use of digital technologies.

I specifically want to address young women and girls. Today, women are under-represented at all levels in the ICT sector, especially in decision-making positions. But women in the ICT sector earn 9% more than in other sectors – and it’s a great career, fun and challenging, varied and creative. If women held digital jobs as frequently as men, the annual gain for the European economy would be around 9 billion euros. We thus need more girls and women to study ICT and take up a related career.

How do you imagine the future of Europe after the crisis? More or less Europe?
Every crisis is also an opportunity, where big decisions lay with people. It is in our power to make Europe stronger and this cannot possibly be achieved by taking steps backwards. Digital technologies can greatly help us overcome the crisis: they allow innovative ideas to reach the market, so they are key in turning all of Europe’s creativity into concrete business solutions; they offer unique solutions to completing the single market (for example, to help transfer official documents from one national administration to another within seconds); they allow older people and people with disabilities more flexibility, more independence in everyday activities by helping them perform with safety and accuracy everyday tasks that can be difficult for them. The Digital Agenda for Europe is our strategy for bringing the benefits of the digital age to Europe by 2020. This can be the path for growth and jobs that will maintain Europe’s leading world role.

How do you imagine the Digital future of Europe?
I imagine a connected and competitive Europe, where people learn and embrace new technologies and use them to make their life better. I also envisage a thriving ICT market with numerous job opportunities, especially for young people that are most vulnerable to changing labour market conditions; job opportunities that will allow them to grow and unleash their full potential. Last but not least, I hope and believe in enhancing the use of digital technologies to build and grow more successful small businesses in Europe, for they are the backbone of our economy.

Δουλεύοντας για την ΕΕ: από τη συμπλήρωση μιας επιτυχημένης αίτησης μέχρι την εκπλήρωση μιας άριστης πρακτικής.

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

Συζήτηση με την Ιωάννα Δημοσθένους, Stagiaire στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ιωάννα Δημοσθένους, απόφοιτη Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μοιράζεται μαζί μας εμπειρίες που απέκτησε κάνοντας πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Επίσης, μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για το πώς να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιλογής μας για πρακτική άσκηση, ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους απ΄όλη την Ευρώπη!

524314_507092209355756_690098167_n

Iωάννα είχες την ευκαιρία να επιλεγείς ανάμεσα σε 10750 υποψήφιους από όλη την Ευρώπη για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ποια διαδικασία πέρασες για να επιλεχθείς τελικά στις Βρυξέλλες στη Γενική Διεύθυνση για τη Δικαιοσύνη (DG Justice);  

Καταρχάς πρέπει να αναφέρω πως νιώθω πάρα πολύ τυχερή που επιλέγηκα ως μια από τα 700 άτομα που έκαναν άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο μεταξύ Μαρτίου – Ιουλίου 2013. Η αίτηση μου έγινε δεκτή και επιλέγηκα μεταξύ περίπου 10750 υποψηφίων  που αιτήθηκαν να κάνουν πρακτική άσκηση στην Επιτροπή τη συγκεκριμένη περίοδο.

Για να λάβω μέρος στην πρακτική άσκηση που ξεκινούσε τον Μάρτιο του 2013, ετοίμασα και έστειλα την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά μου μέχρι τις 31/8/2012. Αρχικά, συμπλήρωσα την αίτηση διαδικτυακά. Την τύπωσα και την ταχυδρόμησα μαζί με όλα μου τα δικαιολογητικά, τουτέστιν, αντίγραφο του πτυχίου, του μεταπτυχιακού, όλων των συνεδρίων και καλοκαιρινών σχολείων που είχα συμμετάσχει, πτυχία ξένων γλωσσών, βιογραφικό σημείωμα καθώς και 2 συστατικές επιστολές. Παρόλαυτα να πω πως η διαδικασία για υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση έχει πρόσφατα απλοποιηθεί. Από εδώ και στο εξής αυτοί που αιτούνται για πρακτική άσκηση υποβάλουν την αίτησή  τους μόνο online. Και στην περίπτωση που περάσουν στη 2η φάση της επιλογής, τότε θα τους ζητηθεί να στείλουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ιωάννα γνώριζες πως ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.  Tι έκανες για να αυξήσεις τις πιθανότητες σου να επιλεγείς;

Ναι, γνώριζα πως ο συναγωνισμός είναι τεράστιος, οπότε προσπάθησα η αίτηση μου να είναι πλήρης και λεπτομερής. Μπορεί οι συστατικές επιστολές να είναι προαιρετικές, αλλά ήξερα πως θα κάνουν τη διαφορά στην αίτησή μου, γι’ αυτό και συμπεριέλαβα 2 συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες μου.

Πότε ενημερώθηκες ότι επιλέγηκες;

Ενημερώθηκα στα μέσα Δεκεμβρίου πως πέρασα στο 2ο γύρο επιλογής. Στο 2ο  γύρο επιλογής περνάνε περίπου 1500 άτομα αν δεν απατώμαι και από αυτά επιλέγονται τα 700 περίπου. Έλαβα ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, πως ήθελαν να μου πάρουν μια τηλεφωνική συνέντευξη. Τους έδωσα το τηλέφωνό μου και με πήρανε τηλέφωνο. Είδα από την υπογραφή του ατόμου που μου έστειλε το μήνυμα, που εργάζεται, και μπήκα στο διαδίκτυο και έψαξα πληροφορίες για το τι κάνουν στην γενική διεύθυνσή του και ποιες οι προτεραιότητές τους. Οπότε ήμουνα προετοιμασμένη.

Αφού πέρασαν 4 μήνες από τη μέρα που είχα στείλει την αίτησή μου, το βιογραφικό μου είχε εμπλουτιστεί, αλλά φυσικά δεν το γνώριζαν. Γι’ αυτό «τόλμησα» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης και είπα όσα έκανα το διάστημα αυτό, που δεν εμφανίζεται στο βιογραφικό μου. Η τηλεφωνική συνέντευξη πήγε καλά και στα μέσα Ιανουαρίου έμαθα πως επιλέγηκα να εργαστώ στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, στον τομέα Ποινικού Δικαίου και συγκεκριμένα στην ομάδα για την εκπαίδευση των Δικαστών. Αυτό που με «έσωσε» και επιλέγηκα, ήταν το γεγονός πως «τόλμησα» να πω για την ανάμειξη μου στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, γεγονός που δεν εμφανιζόταν στο βιογραφικό μου που έστειλα τον Αύγουστο. Η επιλογή μου έγινε ειδικά λόγω του γεγονότος της εργασίας μου κατά την προεδρία και τις εμπειρίες που αποκόμισα από αυτήν.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω κάτι που έμαθα όταν έφτασα στις Βρυξέλλες. Θεωρείται πρακτική στην Ευρώπη, όταν περάσεις στο 2ο γύρο της επιλογής, εσύ να στέλνεις ξανά το βιογραφικό σου και ένα γράμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις διάφορες γενικές διευθύνσεις που σε ενδιαφέρουν! Είναι το λεγόμενο lobbying. Τα περισσότερα άτομα που επιλέγηκαν, επικοινώνησαν τα ίδια με τα διάφορα units των γενικών διευθύνσεων, σε μια προσπάθεια να γίνει η παρουσία τους αισθητή και να επιλεγούν. Ελάχιστοι δεν το ήξεραν (μεταξύ αυτών και οι 10 Κύπριοι που επιλέγηκαν τελικά) συνέπεια να μην κάνουν lobbying και τελικώς να επιλεγούν, όπως εγώ. Γι’ αυτό, μέσα από την εμπειρία μου πλέον, συμβουλεύω όσους περάσουν στη δεύτερη φάση, μόλις μάθουν πως πέρασαν να αρχίσουν να «βομβαρδίζουν» με μηνύματα όλα τα Units των Γενικών Διευθύνσεων που τους ενδιαφέρουν, σε μια προσπάθεια να κάνουν την παρουσία τους αισθητή καθώς και να επιλεγούν τελικά για πρακτική άσκηση. Με άλλα λόγια, εάν περάσετε στη δεύτερη φάση, φροντίστε να είστε προετοιμασμένοι για LOBBYING!

Πολύ χρήσιμες οι συμβουλές σου Ιωάννα! Ποια καθήκοντα είχες στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Επιλέγηκα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, στον τομέα Ποινικού Δικαίου και συγκεκριμένα στην ομάδα για την εκπαίδευση των Δικαστών. Επομένως, η ομάδα μου ειδικευόταν στην εκπαίδευση των δικαστών σε ζητήματα ποινικού δικαίου, αστικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ομάδα μου είναι επιφορτισμένη με το έργο του συντονισμού των διάφορων οργανισμών και ινστιτούτων που παρέχουν την εκπαίδευση στους δικαστές για τη μεταξύ τους συνεργασία, για την έγκριση των προγραμμάτων τους καθώς και για την οικονομική τους ενίσχυση. Κατά συνέπεια, οργανώσαμε ένα συνέδριο που όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση βρέθηκαν μεταξύ τους και έβγαλαν κάποια συμπεράσματα. Επίσης, συμμετείχα σε συναντήσεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών τους οποίους συντονίζει η Επιτροπή, στις οποίες έχω συναντήσει πολλούς σημαντικούς ανθρώπους στον τομέα της δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, έχω ερευνήσει τα συστήματα δικαίου των υποψηφίων και των εν δυνάμει υποψηφίων κρατών στην ΕΕ, καθώς επίσης έκανα συγκριτική μελέτη των αριθμών των δικαστών και των προγραμμάτων που υπάρχουν στις 28 πλέον χώρες της ΕΕ, όσον αφορά την εκπαίδευση.

Ποία ήταν τα προσόντα που σε διαφοροποίησαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους;  Μίλησε μας λίγο για το ακαδημαϊκό σου υπόβαθρο, τις διάφορες εμπειρίες σου και τα ενδιαφέροντα σου.

Η αλήθεια είναι πως αν και στην προκήρυξη της πρακτικής άσκηση ζητείται μόνο πτυχίο πανεπιστημίου και η γνώση της μητρικής γλώσσας και 2 άλλων επισήμων γλωσσών της ΕΕ, ο συναγωνισμός είναι τεράστιος και σίγουρα μόνο αυτά δεν φτάνουν για να σε κάνουν να ξεχωρίσεις ανάμεσα σε 10750  υποψηφίους.

Εγώ προσωπικά, όταν αιτήθηκα για την πρακτική άσκηση, είχα πτυχίο από τη Νομική Σχολή των Αθηνών, μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Νοttingham στην Αγγλία, είχα παρακολουθήσει το Erasmus στην Ουγγαρία για ένα εξάμηνο  και είχα συμπληρώσει τους 10 από τους 12 μήνες άσκησης μου στη Νομική Υπηρεσία για την εγγραφή μου στο παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ως δικηγόρος. Στη νομική υπηρεσία ασχολήθηκα μεταξύ άλλων με ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κάτι που αξιολογήθηκε θετικά στην αίτηση και την τελική επιλογή μου.

Εκτός από τις σπουδές μου, κατά τη διάρκεια της αίτησής μου είχα και άλλες έξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες να αναφέρω κατά την αίτησή μου. Έχω συμμετάσχει σε πολλά Μοντέλα Ηνωμένων Εθνών ανά την Ευρώπη, καθώς και προσομοιώσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω παρακολουθήσει πολλά συνέδρια και ημερίδες σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Έχω ασχοληθεί με Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Cyprus (Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών και Νέων Νομικών – Παράρτημα Κύπρου) καθώς και με τη δεξαμενή σκέψης Ευρωπαίων Φοιτητών (European Students’ Think Tank). Όπως καταλαβαίνετε, είχα ένα αρκετά καλό βιογραφικό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ασκούμενοι που γνώρισα. Οι περισσότεροι είχαν τουλάχιστον κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο, και προηγούμενη συμμετοχή σε άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Εrasmus ή το Leonardo da Vinci. Εν κατακλείδι, για τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης πρέπει να έχεις ένα αξιόλογο βιογραφικό, το οποίο να δείχνει πως είσαι άτομο που ασχολείται με τα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Γι’ αυτό συστήνω σε όποιον θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με όποιον τρόπο μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ, να δείχνει ενδιαφέρον και γενικά να ασχολείται, γιατί η ενασχόλησή του θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Και αν δεν επιλεγεί κατά την πρώτη του αίτηση, να μην απογοητευθεί και να συνεχίσει να προσπαθεί, εμπλουτίζοντας το βιογραφικό του.

Πιστεύεις ότι η εργασιακή εμπειρία που απέκτησες αλλά και οι νέες γνώσεις που αφομοίωσες σχετικά με την ΕΕ θα σου φανούν χρήσιμα εφόδια για τη μελλοντική σου καριέρα;

Θεωρώ πως ναι. Πριν την άσκησή μου στην Επιτροπή, βλέποντας διάφορες ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες γενικότερα, είχα παρατηρήσει πως η πρακτική άσκηση ήταν προϋπόθεση για την επιλογή σου. Οπότε από πριν επιλεγώ, κατάλαβα πόσο σημαντική θεωρείται η εμπειρία εργασίας στα όργανα της ΕΕ. Μετά το τέλος της πρακτικής μου άσκησης, επειδή μεσολαβούσε καλοκαίρι, δεν προσπάθησα να βρω κάποια δουλειά, οπότε δεν ξέρω ακόμα να σας αναφέρω πως αξιολογείται η άσκηση στο βιογραφικό μου από μελλοντικούς εργοδότες μου.

Το να εργάζεσαι στις Βρυξέλλες ως ασκούμενος, μπορώ ειλικρινά να δηλώσω πως είναι μια τεράστια εμπειρία. Οι ασκούμενοι, συγκροτούν διάφορες επιτροπές με τις οποίες ασχολούνται και διευθύνουν κατά τις ελεύθερες τους ώρες: από επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος, μέχρι επιτροπή χορού ή ταξιδιών. Εγώ προσωπικά είχα δημιουργήσει την επιτροπή Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Μαζί με την ομάδα μου, οργανώναμε συνέδρια και ημερίδες, προσκαλώντας ως ομιλητές Ευρωβουλευτές, διπλωμάτες και πολιτικούς. Προσωπικά ανέλαβα και διοργάνωσα ένα διήμερο ταξίδι στο Στρασβούργο για 50 ασκούμενους, στο οποίο παρακολουθήσαμε την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε εκ του σύνεγγυς με μια Κύπρια Ευρωβουλευτή και έναν Φιλανδό Ευρωβουλευτή. Η εμπειρία του να μιλάς  και να γνωρίζεις προσωπικά πολιτικούς διπλωμάτες και Ευρωβουλευτές είναι εξαιρετική. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω (όπως και άλλοι ασκούμενοι) και με Επιτρόπους, όπως η Κύπρια Επίτροπος κα. Βασιλείου, η Ελληνίδα κα. Δαμανάκη, καθώς και με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Viviane Reading. Η συνάντηση όμως που θα μου μείνει αξέχαστη, ήταν η προσωπική πρόσκληση που έλαβα από τον προσωπικό βοηθό του Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso για φιλική συνάντηση μαζί του και συζήτηση για την καθημερινότητά του και την εμπειρία του να είσαι το δεξί χέρι του Προέδρου της Επιτροπής.

Θα παρότρυνες και άλλους νέους να κυνηγήσουν αυτή την ευκαιρία, δηλαδή να αιτηθούν για πρακτική άσκηση σε έναν από τους οργανισμούς της ΕΕ; Εκτός από εργασιακή πείρα, τι άλλο χρήσιμο μπορούν να αποκομίσουν από μια τέτοια εμπειρία;

Θεωρώ πως για όποιον θέλει να ασχοληθεί με τα Ευρωπαϊκά τεκταινόμενα, η πρακτική άσκηση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από εμπειρία θεωρείται και σαν «υποχρεωτικό» προσόν. Υποχρεωτικό σε εισαγωγικά, γιατί δεν θεωρείται πάντα απαραίτητο προσόν, αλλά συνεκτιμάται θετικά από τους μελλοντικούς εργοδότες. Το να εργάζεσαι σε ένα περιβάλλον μαζί με ανθρώπους από 27 άλλα κράτη-μέλη, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, διευρύνει τους ορίζοντές σου και σε κάνει να μάθεις πολλά για τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε εδώ και 9 χρόνια.

Δουλεύοντας για την ΕΕ,  έχεις σχηματίσει μια νέα διαφορετική εικόνα στο μυαλό σου από αυτήν που είχες πριν;

Είναι αλήθεια πως μετά την εμπειρία μου στην ΕΕ, έχω σχηματίσει μια διαφορετική άποψη από αυτήν που είχα πριν πάω στις Βρυξέλλες. Πριν την πρακτική μου άσκηση, θεωρούσα πως γνώριζα αρκετά πράγματα για την ΕΕ. Φτάνοντας στις Βρυξέλλες, κατάλαβα πως όσα γνώριζα στην θεωρία ήταν μεν σωστά, αλλά στην πράξη γνωρίζεις πως πραγματικά δουλεύουν τα Ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα αντιλαμβάνομαι καλύτερα έννοιες, ξεχωρίζω τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα όργανα, και γενικά νιώθω πως γνωρίζω πολλά περισσότερα. Μέσα από την πρακτική άσκηση μαθαίνεις όχι μόνο τα καλά της ΕΕ αλλά και τις αδυναμίες της, τις οποίες δεν αναλογίζεσαι τόσο όταν είσαι απλός «θεατής» των διαδικασιών. Και η ΕΕ έχει πολλές φορές παραδεχτεί ανοικτά τις αδυναμίες της, εργάζεται έτσι ώστε τις αδυναμίες να τις κάνει ευκαιρίες για βελτίωση. Και είναι πολύ σπουδαίο να βλέπεις την εξέλιξη της ΕΕ από μέσα τόσο σαν Ευρωπαίος πολίτης, όσο και ως εργαζόμενος στα όργανα της ΕΕ.

To Bέλγιο πως σου φάνηκε; Πόσο Ευρωπαίοι νιώθουν οι πολίτες του;

Το Βέλγιο είναι μια χώρα, που στην Κύπρο δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτήν, πέραν από το γεγονός πως στις Βρυξέλλες «φιλοξενούνται» θεσμικά όργανα της ΕΕ.  Είναι γεγονός πως οι Βέλγοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα σαν κράτος,  και το ίδιο τους το κράτος λειτουργεί κάπως περίπλοκα. Αλλά είναι ωραίο να προσπαθείς να μάθεις την ιστορία του κράτους που σε φιλοξενεί καθώς και τα προβλήματα που οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν. Προσωπικά προσπάθησα να έχω επικοινωνία με Βέλγους, να μάθω για την ιστορία τους, τα προβλήματα τους κλπ. Αλλά η εξαιρετική γεωγραφική θέση του Βελγίου, σου δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να ταξιδέψεις στο Βέλγιο, σε όμορφες και διάσημες πόλεις όπως η Μπρούζ, η Αμβέρσα, η Γάνδη, η Λιέγη, αλλά επίσης με μεγάλη ευκολία να επισκεφθείς τις γειτονικές χώρες όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιωάννα ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια; Θα ήθελες να εργαστείς και μετέπειτα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε μια μόνιμη θέση εργασίας;

Θα ήθελα να εργαστώ ξανά σε κάποιο από τα όργανα της ΕΕ. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα με ενδιέφερε να εργασθώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μακάρι να μου δοθεί σύντομα η ευκαιρία να επιστρέψω στις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε, δεν πρέπει κανένας μας να επαναπαύεται. Γι’ αυτό θα συνεχίσω να εμπλουτίζω το βιογραφικό μου, για να γίνει αρκετά ανταγωνιστικό και να καταφέρω να κερδίσω επάξια μία θέση στα όργανα της ΕΕ.

Κλείνοντας την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση μας, θα μπορούσες να μας δώσεις χρήσιμες ιστοσελίδες όπου οι νέοι μπορούν να ψάξουν για ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ;

Η σελίδα της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιλογής προσωπικού (EPSO) είναι  www.eu-careers.eu .  Για ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κοιτάξουν στο σύνδεσμο http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf .

Σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες τις εμπειρίες σου μαζί μας. Καλή Συνέχεια!

LinkedIn: Ioanna Demosthenous

email: ioannademosthenous@hotmail.com

Κατερίνα Γαβριηλίδου: «Με την εισαγωγή της διαδικασίας του Δομημένου Διαλόγου, η φωνή των νέων έχει αρχίσει να ακούγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Των Νατάσα Κωνσταντίνου και Αθανασία Κωνσταντίνου

Συνέντευξη με την Κατερίνα Γαβριηλίδου

157692542

H Κατερίνα Γαβριηλίδου, απόφοιτη του LSE μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες της από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας καθώς και τις θέσεις που υποστήριξε εκπροσωπώντας τους νέους της Κύπρου. Ποιές συζητήσεις έγιναν σχετικά με την εργοδότηση και την κατάρτιση των νέων στην Ευρώπη; Πως η φωνή των νέων μπορεί να ενδυναμωθεί επηρεάζοντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην ΕE;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: «Με την εισαγωγή της διαδικασίας του Δομημένου Διαλόγου, η φωνή των νέων έχει αρχίσει να ακούγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Κατερίνα εκπροσώπησες την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας στην Λιθουανία, μαζί με την Αθανασία Κωνσταντίνου και τον Σάββα Χαραλάμπους. Με ποιές εμπειρίες έρχεσαι πίσω; 

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας ήταν μια εκπληκτική εμπειρία στο σύνολο της. Κατά την διάρκεια της συνόδου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω εκπροσώπους νεολαίας από διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη καθώς επίσης και εκπροσώπους Υπουργείων και Οργανισμών που λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα νεολαίας. Αυτή η επαφή μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω τις απόψεις τους πάνω σε κύρια θέματα που αφορούν τους νέους της Ευρώπης και να μεταφέρω με τη σειρά μου τις ανησυχίες των νέων της Κύπρου. Τέλος, είχα την δυνατότητα να εμπλακώ για πρώτη φορά στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για την νεολαία (youth policy) σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι το οποίο βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Ποιές ήταν οι κύριες θεματικές και προτεραιότητες της συνόδου Nεολαίας;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Η κύρια θεματική της Συνόδου ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων που δεν βρίσκονται στην εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση. (NEET’S = Not in Employment, Education and Training). Αυτή η κοινωνική ομάδα δεν είναι καθόλου ομοιογενής καθώς περιλαμβάνει άτομα όπως απόφοιτους ανώτατων σχολών χωρίς εργασία και νεαρά άτομα που δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αυτή η κοινωνική ομάδα έχει αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία, την οικονομία και την πολιτεία όπως η αύξηση της νεανικής βίας και εγκληματικότητας, αύξηση επικίνδυνων συμπεριφορών, μειωμένη συμμετοχή στην δημοκρατική ζωή, και φτώχια μεταξύ άλλων. Tο  φαινόμενο αυτό κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 153 δις ευρώ κάθε χρόνο ενώ η πρόληψη του θα κοστίζει μόνο 21 δις. Προτεραιότητα της Συνόδου είναι να εξευρεθούν μέτρα και εισηγήσεις για την πρόληψη αυτού του φαινομένου και να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που δεν βρίσκονται στην εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ποιά ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν στη σύνοδο ήταν η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες των νέων ανθρώπων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, η ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων στα μεταβατικά στάδια της ζωής τους, π.χ. από την εκπαίδευση στην απασχόληση, η βελτίωση της αγοράς εργασίας για τους νέους, η στήριξη για την αυτονομία των νέων, η αναβάθμιση του ρόλου των οργανώσεων νεολαίας, και τέλος η ανάπτυξη της διατομεακής συνεργασίας.

Kατερίνα, συμμετείχες στο εργαστήριο Improve the Labor Market for Young People. Πως μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί η αγορά εργασίας σήμερα;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Κάποια πράγματα πρέπει σίγουρα να αλλάξουν για να βελτιωθεί άμεσα η αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, οι νέοι πρέπει να έχουν τις ίδιες συνθήκες απασχόλησης, να αμείβονται το ίδιο και να έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Τα πιο πάνω πρέπει να προστατεύονται από νομικά πλαίσια. Επίσης η κυβερνήσεις θα έπρεπε να δώσουν κίνητρα στους εργοδότες ούτως ώστε να προσλαμβάνουν περισσότερους νέους, όπως μειωμένη φορολόγηση. Τέλος, η νεανική επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αγορά εργασίας, και έτσι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να απλοποιήσουν την διαδικασία ανοίγματος μιας εταιρίας και να προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους νέους επιχειρηματίες. Το Youth Guarantee που άρχισε να εφαρμόζεται στην ΕΕ και το οποίο εγγυάται ότι σε κάθε νέο στην Ευρώπη θα προσφέρεται εργασία, επιπλέον εκπαίδευση ή εξάσκηση το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ή από τη στιγμή που γίνεται άνεργος, είναι μια σημαντική εξέλιξη στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους νέους.

Κατερίνα, εσύ τι υποστήριξες ως εκπρόσωπος της κυπριακής νεολαίας;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Ως εκπρόσωπος της κυπριακής νεολαίας, υποστήριξα το θέμα της νεανικής ανεργίας που αυξάνεται στην Κύπρο πάρα πολύ γρήγορα, καθώς είναι και ένα θέμα που αφορά όλους τους νέους της Ευρώπης. Εδώ, εισηγήθηκα όπως δοθούν αποτελεσματικά κίνητρα στους εργοδότες για να προσλαμβάνουν νεαρά άτομα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν παλαιότεροι υπάλληλοι. Επίσης, μια άλλη εισήγηση μου ήταν η υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ούτως ώστε να αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία των νέων οι οποίοι ίσως παλαιότερα να προτιμούσαν μια πιο σίγουρη δουλειά. Τέλος, εισηγήθηκα όπως παρθούν μέτρα και πολιτικές που θα αποτρέπουν κάθε μορφή διάκρισης κατά των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας καθώς οι νέοι έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στην τόπο εργασίας τους όπως για παράδειγμα η άμεση επαφή τους με τις τελευταίες τεχνολογίες.

Από όσα έχεις εισηγηθεί ως εκπρόσωπος της Κυπριακής νεολαίας ποια από αυτά έχουν περάσει στις τελικές συστάσεις που θα περάσουν για ψήφισμα στο Συμβούλιο της ΕΕ;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Πέρασαν όλα όσα εισηγήθηκα, καθώς ήταν αυτά που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας με όλους τους συμμετέχοντες. Ευελπιστώ πως οι εισηγήσεις αυτές θα λάβουν θετική ψήφο και στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Πιστεύεις πως αυτά που ειπώθηκαν στη Σύνοδο Νεολαίας, θα λάβουν θετική ανταπόκριση και θα συζητηθούν μεταξύ των υπουργών που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Πιστεύω ότι οι υπουργοί διαβάζουν τις εισηγήσεις της Συνόδου και κατανοούν τις ανησυχίες των νέων. Παρόλα αυτά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης δεν είναι πάντα εφικτό να ληφθούν τα μέτρα τα οποία εισηγούνται οι εκπρόσωποι νεολαίας καθώς είναι πάρα πολύ δαπανηρά. Αυτό μου εξήγησε ο Υπουργός για θέματα Νεολαίας της Ιταλίας ο οποίος ήταν στην ομάδα εργασίας μου. Επίσης, η άλλη δυσκολία είναι ο μεγάλος αριθμός των εισηγήσεων που καθιστά αδύνατο το να λαμβάνονται όλες υπόψη. Έτσι μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι κάποια θέματα επαναλαμβάνονται κάθε εξάμηνο.

Kατερίνα πιστεύεις πως η φωνή των νέων σήμερα, μπορεί όντως ν’ ακουστεί στην ΕΕ;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Με την εισαγωγή της διαδικασίας του Δομημένου Διαλόγου, η φωνή των νέων έχει σίγουρα αρχίσει να ακούγεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο πριν από την Σύνοδο Νεολαίας δίνουν την ευκαιρία στους νέους της Ευρώπης να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι νεολαίας και των φορέων νεολαίας συζητούν και διαμορφώνουν εισηγήσεις που είναι βασισμένες σε αυτές τις απόψεις. Αυτό μου δίνει την πεποίθηση ότι όντος η φωνή των νέων ακούγεται στην ΕΕ σήμερα.

Ποιά είναι η πιο δυνατή στιγμή, που θυμάσαι από το τριήμερο της συνόδου;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Σίγουρα η συνάντηση μου με την Πρόεδρο της Λιθουανίας ήταν το αποκορύφωμα κατά το τριήμερο της συνόδου. Παράλληλα, οι συζητήσεις με τον δήμαρχο της Λιθουανικής πρωτεύουσας Vilnius, με την Υπουργό Εργασίας της Λιθουανίας, και την Ευρωπαία Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας, και Νεολαίας κ. Ανδρούλα Βασιλείου ήταν επίσης πολύ σημαντικές.

Tι ακριβώς είναι ο Δομημένος Διάλογος; Θα μπορούσαν και άλλοι νέοι να λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Ο Δομημένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο της ΕΕ που βοηθά στο να ακουστεί η φωνή των νέων της Ευρώπης στους λήπτες αποφάσεων. Ο ΔΔ εισήχθηκε έπειτα από ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2009 και έτσι αναγνωρίστηκε επίσημα το δικαίωμα των νέων στο να λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα που τους επηρεάζουν. Ο κύριος στόχος του ΔΔ είναι να φέρει κοντά τους νέους, τις οργανώσεις νεολαίας, και τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ τους στον τομέα της νεολαίας. Φυσικά, όλοι οι νέοι που ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν μέρος στις διαδικασίες του ΔΔ είτε συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο είτε λαμβάνοντας μέρος σε δημόσια διαβούλευση.

Θα παρότρυνες τους νέους να εμπλακούν με το Δομημένο Διάλογο; Τι έχουν να κερδίσουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Σίγουρα θα παρότρυνα τους νέους να εμπλακούν με το ΔΔ επειδή έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν από αυτό. Η συμμετοχή τους σε αυτή την διαδικασία θα βελτιώσει σημαντικά τις δεξιότητες τους στον λόγο, στην δυνατότητα τους να εκφράζουν καθαρά την άποψη τους, στο να συμμετέχουν ενεργά σε δημοκρατικές διαδικασίες όπως οι δημόσιες διαβουλεύσεις, στην δεξιότητα της ομαδικής εργασίας και στο να αποκτήσουν ηγετικές ικανότητες.

Κατερίνα κλείνοντας την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση μας,  θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε τι θα ήθελες να δεις ν’ αλλάζει μελλοντικά σε Κύπρο και Ευρώπη σε σχέση με τους νέους;

Κατερίνα Γαβριηλίδου: Πρώτα απ’όλα, η γνώση για την σημερινή κατάσταση της κοινωνίας και της οικονομίας της Κύπρου και της Ευρώπης θα έπρεπε να απασχολεί όλους εμάς τους νέους οι οποίοι οφείλουμε να είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Μετέπειτα, θα ήθελα να δω την συμμετοχή των νέων στην διαδικασία του Δομημένου Διαλόγου να αυξάνεται, ούτως ώστε οι λήπτες αποφάσεων στη Ευρώπη να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους νέους. Κατά την γνώμη μου, ο στόχος των νέων ήταν, είναι και θα είναι η πραγματοποίηση των ονείρων τους. Αυτό, για μένα θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα των νέων της Κύπρου και της Ευρώπης, ειδικότερα σ’αυτές τις δύσκολες συνθήκες οικονομικής ύφεσης, η οποία επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο.

Κατερίνα σε ευχαριστήσουμε που μοιράστηκες μαζί μας τις εμπειρίες σου. Καλή Συνέχεια!

Η Κατερίνα Γαβριηλίδου είναι Υouth Αmbassador for Youth Participation and Structured Dialogue στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Σπούδασε EU Politics στο London School of Economics και Business Studies στο Lancaster University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τις σπουδές της έκανε πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Έχει γράψει άρθρα και εκθέσεις για επιστημονικά περιοδικά όπως το Oxford Philosophical Society Review σε θέματα όπως η πολιτική φιλοσοφία. Πρόσφατα έλαβε μέρος στο Harvard Project for Asian and International Relations στο Dubai.

Στοιχεία επικοινωνίας: Twitter ( http://www.twitter.com/kgavrielidou)

Η Κατερίνα μοιράστηκε τις εμπειρίες της από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας στην πρώτη εκπομπή «60λεπτο Καριέρας» την εκπομπή του UCYVoice 95,2fm με την Αθανασία Κωνσταντίνου και τη Νατάσα Κωνσταντίνου.

60λεπτό Καριέρας

60λεπτό Kαριέρας 
H δεκαπενθήμερη ενημερωτική εκπομπή του UCY Voice για θέματα
Καριέρας και Νεολαίας.

157859622

Χορηγός εκπομπής: PWC
Μη χάσετε την πρώτη μας εκπομπή με καλεσμένη την Κατερίνα Γαβριηλίδου από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Η Κατερίνα εκπροσώπησε τη χώρα μας στην
Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας και μας μιλά για τις εμπειρίες της.
– Ποιές συζητήσεις έγιναν σχετικά με την εργοδότηση και την κατάρτιση των
νέων στην Ευρώπη;
– Πως η φωνή των νέων μπορεί να ενδυναμωθεί επηρεάζοντας τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕE;
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 20:00,
στους 95,2fm ή διαδικτυακά στο http://www.ucy.ac.cy/ucyvoice
Παρουσιάζουν οι : Αθανασία Κωνσταντίνου και Αναστασία Κωνσταντίνου

Ευρωεκλογές 2014: Oι πολίτες αποφασίζουν

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου, 21/06/2013

Τρεις νέοι ο Χαράλαμπος Σόλωνος, ο Γιάννης Τριμιθιώτης και ο Παναγιώτης Χατζημιχαήλ, απόφοιτοι πολιτικών επιστημών μας λένε την άποψη τους για τις ευρωεκλογές τονίζοντας μας τη σημαντικότητα της άσκησης του εκλογικού μας δικαιώματος.

168249419

Θα παροτρύνατε τους νέους της Κύπρου να ψηφίσουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές του 2014; Γιατί; 

Χαράλαμπος Σόλωνος. Κοινοβουλευτικός συνεργάτης, Απόφοιτος Διπλωματίας πανεπιστήμιο Nottingham UK

H απάντηση είναι ναι,ανεπιφύλαχτα. Οι εκλογές είναι ένας από τους πιο δημοκρατικούς θεσμούς, που επιτρέπει στην φωνή των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, να εισακουστεί με σκοπό να επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον των επόμενων γενιών. Η συμμετοχή και κατ’ επέκταση η ενεργός δράση και πολιτότητα, απαλλάσσει τους νέους από όλα αυτά που τους κατηγορούν σήμερα: όπως η αδιαφορία, η απαξίωση και η αναρχία. Λόγω της κρίσης, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η συμμετοχή όλων μας κρίνεται ως επιβεβλημένη. Έχουμε λόγο στο μέλλον μας και εμείς χαράζουμε την πολιτική, αρκεί να το πιστέψουμε. Η αποχή δεν είναι λύση διότι ευνοεί τον ισχυρό. Όποιος δεν συμμετέχει, για μένα, προσωπικά, δεν έχει δικαίωμα να αποδοκιμάζει αποφάσεις και πολιτικές εκ των υστέρων. Συμμετοχή σημαίνει ωριμότητα, υπευθυνότητα, πίστη για πρόοδο σε ένα καλύτερο κόσμο.

Παναγιώτης Χατζήμιχαηλ. Απόφοιτος πολιτικών επιστημών πανεπιστημίου Κύπρου, μέλος ευρωπαικού ομίλου ΠΚ.

Ως Κύπριος και ως Ευρωπαίος πολίτης, όπως πολύ άλλοι, είμαι προβληματισμένος και απογοητευμένος από την παρούσα κατάσταση. Η Ε.Ε, οι διαφθαρμένοι ή “μέτριοι” πολιτικοί και το σύστημα στο οποίο ζουμε περνάει μια κρίση όπου εμείς καλούμαστε να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε οτι πρέπει να διεκδικήσουμε, να αλλάξουμε και να συσπειρωθούμε ώστε να επέλθει η πραγματική εξέλιξη και ανάπτυξη. Η απαξίωση και η απραξία απλά διατηρεί και ενισχυέι το παρών σύστημα. Πράγματι, η οικονομική κρίση και η απώλεια ενότητας στην Ε.Ε μας έχουν αποδυναμώσει. Καλώ όλους τους νέους, κατανοόντας τους, να αφήσουν πίσω το θυμό που τους διακατέχει και να συμμετέχουν. Μέσα από την συμμετοχή μας, εμείς οι ίδιοι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ενά καινούριο πλαίσιο. Έτσι, στις Ευρωεκλογές του 2014, πρέπει να είμαστε ως ψηφοφόροι μπροστά για να επιλέξουμε άξιους πολιτικούς που θα βρίσκονται εκεί για να μας αντιπροσωπεύσουν σωστά και δίκαια. Πολιτικές που μας επηρεάζουν,πλέον, δεν διαμορφώνονται μόνο σε κρατικό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μόνο σώμα της Ε.Ε που μας επιτρέπει να αναδείξουμε την δυσαρέσκεια μας και την ανάγκη μας για αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ενα κίνητρο στο θεσμό αυτό για περισσότερη συμμετοχή και κριτική στα κακώς έχοντα και στο δημοκρατικό έλλειμα της Ε.Ε. Διεκδικόντας μια καλύτερη Ευρώπη, διεκδικούμε μια καλύτερη Κύπρο. Ας χρησιμοποιήσουμε σωστά και συνετά αυτό το μέσο για να αλλάξουμε το παρόν και να ατενίζουμε στο μέλλον με ελπίδα.

Γιάννης Τριμιθιώτης. Λειτουργός Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Απόφοιτος πολιτικών & κοινωνικών επιστημών πανεπιστήμιο Warwick UΚ.

Ναι θα παρότρυνα όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και συγκεκριμένα τους νέους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Οι νέοι της Ευρώπης και συγκεκριμένα των χωρών που βρίσκονται στην δίνη της κρίσης, έχουν υποχρέωση να αρθρώσουν λόγο και άποψη, μπροστά στον κίνδυνο να καταστούν, δυστυχώς, μια χαμένη γενιά. Συμμετέχοντας στις ευρωεκλογές δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνείς με την πολιτική κατεύθυνση της ΕΕ αλλά έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις την πολιτική ομάδα που σε εκφράζει περισσότερο. Εξάλλου, μέσα στο πλέγμα θεσμών και οργάνων της ΕΕ, το ευρωκοινοβούλιο είναι το μοναδικό σώμα που εκλέγεται άμεσα και δημοκρατικά από τους Ευρωπαίους πολίτες και είναι επιφορτισμένο με τον να εκπροσωπεί τα συμφέροντα τους.

Debating Europe http://www.debatingeurope.eu/presentation-page-2/

Α. Βασιλείου: “ Αυτό που χρειάζεται να δώσουμε στους νέους είναι η προοπτική”

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

androulla_vassiliou

κ. Βασιλείου, πως βλέπετε να προδιαγράφεται το μέλλον της Ευρώπης;

Σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου οι οικονομικές δυνατότητες των πολιτών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε διαφορετικά κράτη μέλη. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνθήκες αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, δεν βρει άμεσα λύσεις που να αποκαθιστούν την οικονομική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, τότε σίγουρα θα εξακολουθήσουμε να έχουμε προβλήματα.

Υπάρχει ελπίδα διαφυγής από τη κρίση που βιώνουμε σήμερα;

Και βέβαια υπάρχει ελπίδα. Έγνοια μας είναι να ενισχύσουμε το αίσθημα ισότητας και ισονομίας ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε οι ίδιοι οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών.

Ποια είναι η γνώμη σας για τις αποφάσεις του Eurogroup τον περασμένο Μάρτιο. Είναι όντως το μνημόνιο η μόνη λύση;

Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι το Eurogroup δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελείται από τους υπουργούς οικονομικών τη ευρωζώνης με την παρουσία εκπροσώπων της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χωρίς λοιπόν να θέλω να υπεισέλθω στην ουσία της απόφασης αυτού του σώματος, θεωρώ ότι για την Κύπρο πλέον έχει σημασία να προχωρήσει με τρόπο που να μην χάνεται πολύτιμο χρονικό έδαφος υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως κράτος. Θεωρώ ότι υπό τις δεδομένες συνθήκες, το μνημόνιο είναι η μόνη λύση.

Πιστεύετε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια διεκδικούσαμε επαρκώς τα δικαιώματα μας ως μέλη της ΕΕ; Ή μήπως είναι η έλλειψη διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαίους εταίρους που έφερε την Κύπρο στην σημερινή της κατάσταση;

Η σημερινή Ευρώπη αποτελεί έναν πολύπλοκο μηχανισμό και για να γίνει εφικτή η αντιπροσώπευση του διαλόγου χρειάζονται θεσμοί που να αποτελούνται από τεχνοκράτες και πολιτικούς. Στο ερώτημα εάν διεκδικούμε επαρκώς τα δικαιώματά μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ πως δεν πρόκειται για θέμα διεκδίκησης αλλά αντικειμενικής αντίληψης των δεδομένων και της πραγματικότητας, αλλά επίσης και επικοινωνίας στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Υπάρχει ακόμα αρκετό έδαφος να καλύψουμε ώστε να φτάσουμε στο σημείο κατανόησης των ευρωπαϊκών θεσμών που να μας επιτρέπουν να είμαστε ακόμα πιο διεκδικητικοί.

Παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που βιώνει η Κύπρος, βιώνει και ο υπόλοιπος Ευρωπαϊκός Νότος. Γιατί αυτό;

Πράγματι παρατηρείται έντονα μια οικονομική πίεση στα κράτη του Νότου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι λόγοι αυτής της πίεσης σε κάθε περίπτωση είναι ταυτόσημοι. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι τα αισθήματα ευρωσκεπτικισμού δεν είναι εμφανή μόνον στο Νότο. Επίσης, τα φαινόμενα ανεργίας δεν παρατηρούνται μόνον στο Νότο. Φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση βρήκε κάποια κράτη σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας από άλλα, ενώ ταυτόχρονα το πολιτικό κλίμα σε κάθε χώρα υπήρξε διαφορετικό.

Τι πιστεύετε ότι θα αποτελούσε διεξοδική αρχή από το φαύλο κύκλο της σημερινής κρίσης;

Υποθέτω αναφέρεστε στους τρόπους εξεύρεσης δυνατοτήτων εξόδου από την κρίση. Θα συμφωνήσω ότι πρόκειται για φαύλο κύκλο. Και πάντα όπου υπάρχει φαύλος κύκλος η λύση δεν είναι μονοδιάστατη. Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά στην ανάγκη, αυτές τις ίδιες αρχές να τις υποστηρίξουμε με τρόπο ώστε η καθημερινή ζωή του Ευρωπαίου πολίτη να βελτιωθεί. Αυτό θα αποτελούσε κατά την άποψη μου την αφετηρία μιας Ευρώπης με κοινωνική συνοχή και προσήλωση στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιες προσπάθειες γίνονται εκ μέρους της ΕΕ, για καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει την στρατηγική “Ευρώπη 2020”, που στόχο έχει μια ανάπτυξη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει δυναμικά προς την κατεύθυνση της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης. Ένα τέτοιο πλαίσιο απαιτεί έμφαση και αποτελεσματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Αυτοί οι πυλώνες στρατηγικής θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καθιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός ανταγωνιστική στο παγκόσμιο περιβάλλον και αφετέρου κοινωνικά βιώσιμη στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.

κ. Βασιλείου μας αναφέρατε πρόσφατα πως υπάρχουν 2 εκ. κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Για ποιές ακριβώς θέσεις μιλάμε και γιατί παραμένουν απλήρωτες;

Είναι γεγονός ότι στις σημερινές συνθήκες ανεργίας υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που δεν έχει πληρωθεί. Ο λόγος που παρουσιάζεται αυτό το αντιφατικό φαινόμενο είναι διότι αφενός η κινητικότητα των πολιτών δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που χρειαζόμαστε και αφετέρου επειδή το μείγμα προσόντων που ο κάθε πολίτης διαθέτει σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα εργασίας παρουσιάζει απόκλιση. Από δικές μας μετρήσεις, προκύπτει ότι ιδιαίτερα στους τομείς των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και της πράσινης ανάπτυξης, υπάρχει προοπτική απασχόλησης ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων.

Θα παροτρύνατε τους νέους να στραφούν προς νέα επαγγέλματα, αντί των παραδοσιακών επαγγελμάτων που γνωρίζαμε ως σήμερα;

Χωρίς αμφιβολία ο αιώνας που διανύουμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Όπως είναι φυσικό τα επαγγέλματα εξελίσσονται και οι απαιτήσεις για νέες θέσεις εργασίας πάνω σε καινοτόμα προγράμματα και ιδέες πολλαπλασιάζονται. Και βέβαια θα παρότρυνα τη νεολαία να στραφεί σε νέα επαγγέλματα, χωρίς αυτό να σημαίνει τον παραγκωνισμό των παραδοσιακών. Δεν συμμερίζομαι την άποψη που χωρίζει τις σπουδές σε χρήσιμα και μη χρήσιμα επαγγέλματα. Θεωρώ ότι η φοίτηση σε τριτοβάθμια ιδρύματα ή η παρακολούθηση οποιωνδήποτε επαγγελματικών προγραμμάτων πρέπει να ανοίγει πόρτες αντί να κλείνει. Συνεπώς, πέραν από τις αρχικές σπουδές τους, οι νέοι χρειάζεται να επιδείξουν την ανάλογη ευελιξία και διορατικότητα που επιβάλλουν οι συνεχείς αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.

 Από τους 32,670 υπαλλήλους της ΕΕ, μόνο οι 122 (0,4%) είναι Κύπριοι. Γιατί αυτό; Θα παροτρύνατε τους νέους να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στην καρδιά της Ευρώπης; Τι έχουν να κερδίσουν;

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω  αν τα στοιχεία που παραθέτετε είναι όντως πραγματικά. Αυτό όμως που διαπιστώνω είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Κύπριοι εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να εργασθούν σε κάποιο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κατανομή των θέσεων γίνεται αναλογικά, δηλαδή είναι ανάλογη του μεγέθους του κάθε κράτους μέλους.

 Η επαφή σας με νέους, τι σας δίδαξε; Ποιά είναι τα θετικά τους και ποιά τα αρνητικά τους;

Πολλές φορές έρχομαι σε επαφή με νέους, συζητώντας μαζί τους τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Θεωρώ πως οι νέοι έχουν μια διεκδικητικότητα και μια αμφισβήτηση που λείπει πολλές φορές από εμάς τους μεγαλύτερους και σίγουρα αυτό είναι ένα καλό ερέθισμα για εμάς. Αναφέρομαι στην τάση των νέων να μην ικανοποιούνται με τις στερεότυπες απαντήσεις, να αναζητούν και να αμφισβητούν τα γεγονότα και τα δεδομένα. Αυτή η αμφισβήτηση είναι θετική και δεν πρέπει να την αγνοούμε. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε στους νέους την προθυμία για συλλογική εργασία και διάλογο.

Συνομιλώντας με νέους της Κύπρου και νέους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες διαφορές διακρίνετε στον τρόπο σκέψης και αντίληψης;

Οι νέοι, παντού, έχουν τις ίδιες ανησυχίες. Αυτές οι ανησυχίες έχουν να κάνουν με το μέλλον τους. Αυτό που χρειάζεται να δώσουμε στους νέους είναι η προοπτική.

Ποια είναι τα επόμενα σας σχέδια;

Συμμερίζομαι την άποψη που θέλει τον άνθρωπο να παραμένει ενεργός στην κοινωνική ζωή και τη μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνεπώς, δεν έχω συγκεκριμένα επαγγελματικά σχέδια για το μέλλον. Σίγουρα, όμως, θα παραμείνω ενεργή στον κοινωνικό βίο. Τα θέματα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού είναι σίγουρα πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα και την καρδιά μου.

Κ. Βασιλείου, σας ευχαριστούμε!

«Οι Νέοι, συμμετέχοντας στο Δομημένο Διάλογο έχουν να κερδίσουν πολλά»: Συζήτηση με το Χαράλαμπο Σόλωνος

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

«Οι Νέοι, συμμετέχοντας στο Δομημένο Διάλογο έχουν να κερδίσουν πολλά»:  Συζήτηση με το Χαράλαμπο Σόλωνος

116781688

Ο Χαράλαμπος Σόλωνος, απόφοιτος Διπλωματικών Σπουδών εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Ευρωπαική Σύνοδο Νεολαίας στο Δουβλίνο. Μας μιλά για τις εμπειρίες του. 

«Θα παρότρυνα όλους τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά και τα προβλήματα των νέων. Δεν πρέπει να χάνεται η ελπίδα. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες που αν δοκιμαστούν και αν αντλήσουμε και εμείς την κατάλληλη εμπειρία, θα μπορούμε να νομοθετήσουμε και να χαράξουμε το δικό μας μέλλον.»

Χαράλαμπε εκπροσώπησες την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας. Ποιές εμπειρίες αποκόμισες;

Ήταν εμπειρία ζωής το να είσαι μέρος ενός μεγάλου συνεδρίου πέραν των 300 ατόμων και να βλέπεις νέους να εκπροσωπούν τα 27 κράτη μέλη αλλά και χώρες υπό το καθεστώς παρατήρησης όπως η Κροατία και η Τουρκία, που δεν είναι ακόμα μέλη της ΕΕ.

Ήταν μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσουμε την Κύπρο, προωθώντας το Δομημένο Διάλογο και τα συμπεράσματα μας προς το Συμβούλιο της ΕΕ, για να ψηφιστούν ενδεχομένως σε νόμο.

Ποιές ήταν οι προτεραιότητες  της Συνόδου;

Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση (social inclusion). Οι θεματικές που είχαμε να συζητήσουμε ήταν η εργασία, η εκπαίδευση, η μόρφωση, η συμμετοχή, τα ίσα δικαιώματα και οι ίσες ευκαιρίες των νέων, η συμμετοχή στην πολιτική ζωή, η πρόνοια, η υποστήριξη νέων και των υπηρεσιών για νέους (πχ. ΜΚΟ οργανισμοί, διαδικτυακές υπηρεσίες νεολαίας ), η ποιότητα και η εξασφάλιση ποιότητας στην νεανική εργασία.

Κάθε μια από τις 7 ομάδες συζήτησε ένα από τα πιο πάνω θέματα και κατέληξε σε 3 συμπεράσματα τα οποία στάλθηκαν στο Συμβούλιο της ΕΕ μετά που έτυχαν νομικοτεχνικής επεξεργασίας. Επίσης θα περάσουν και στις επόμενες προεδρίες της Λιθουανίας και της Ελλάδας για περεταίρω επεξεργασία.

Ποιά θέματα σας προβλημάτισαν περισσότερο;  

Το θέμα της κοινωνικής ενσωμάτωσης, για παράδειγμα το πως ενσωματώνουμε διάφορες κοινωνικές ευπαθείς ομάδες ή άτομα με λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία μας, όπως τα άτομα με αναπηρίες.

Επίσης η ανεργία συζητήθηκε πολύ, η οποία είναι ένας από τους κύριους λόγους που αφήνει νέους στο περιθώριο και δεν τους επιτρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία και να προσφέρουν.

Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να εξεταστούν συνολικά, για να έχουν όλοι οι νέοι ίσες ευκαιρίες.

Xαράλαμπε, τι υποστήριξες ως εκπρόσωπος της κυπριακής νεολαίας;

Ως εκπρόσωπος της κυπριακής νεολαίας, υποστήριξα θέσεις που είχαμε από πριν τονίσει με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και θέλαμε να προωθήσουμε. Το ένα ήταν η αναγνώριση των ΜΚΟ και o πολλαπλασιασμός των χρηματοδοτήσεων τους γιατί με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να γίνουν πολλά προγράμματα για τους νέους.

Το δεύτερο που υποστήριξα ήταν η σημαντικότητα να βρεθούν  κίνητρα προσέλκυσης των νέων στη διαδικασία του δομημένου διαλόγου.

Και το τελευταίο ήταν πως να γίνουν πιο αποτελεσματικές  οι συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων οργανισμών στην Ευρώπη, ούτως ώστε να γίνονται γνωστές οι καλές πρακτικές μεταξύ τους και να προωθούνται περισσότερο τα σχετικά προγράμματα για τους νέους.

Τι πάει να πει ο όρος Youth Worker;

Ο όρος youth worker έχει πολλές έννοιες και ήταν και αυτό θέμα συζήτησης μας στο συνέδριο. Κατ΄εμένα youth worker είναι όποιος δρα και κινείται με κέντρο τους νέους, ούτως ώστε να προωθήσει τα συμφέροντα τους, τις ανησυχίες τους και να προωθήσει λύσεις για τα προβλήματα τους. Με άλλα λόγια είναι η κοινωνική και νεανική εργασία που εστιάζει σε ότι έχει να κάνει με νέους.

Για τη νεανική απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, ποιές συζητήσεις έγιναν;

Η νεανική ανεργία έχει μια αυξητική τάση σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι εμφανές κυρίως στις χώρες του νότου. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότερες καμπάνιες ενημέρωσης των νέων που να τους βοηθούν και να τους καθοδηγούν να προτιμούν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν κορεστεί.

Καταλήξαμε σε συμπεράσματα ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη από τον καιρό που αρχίζει να εργάζεται κανείς μέχρι τον καιρό που αφυπηρετεί αλλάζει 15 δουλειές. Στην Κύπρο αλλάζει κατά μέσο όρο μόνο τρεις! Οι περισσότεροι νέοι αναζητάνε μόνιμες θέσεις εργασίας.  Αυτό πλέον δεν μπορεί να καθίσταται εφικτό.

Όσες περισσότερες δεξιότητες αποκτήσει ένας νέος, τόσο πιο έτοιμος θα είναι μετέπειτα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Όσον αφορά την ανεργία, ζητήσαμε να στηριχθεί με κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλους πόρους χρηματοδοτήσεων. Και επίσης θα ήταν καλό να δίνονται κίνητρα στους νέους, να βρίσκουν εργασία στο εξωτερικό. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά λόγω ελλιπούς ενημέρωσης δεν ταξιδεύουν οι νέοι.

Πιστεύεις πως αυτά που ειπώθηκαν στη Σύνοδο Νεολαίας, θα λάβουν θετική ανταπόκριση και θα συζητηθούν μεταξύ των υπουργών που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ;

Πιστεύω ότι μετά από ενδελεχείς συζητήσεις τριών ημερών, αυτά που στείλαμε θα συζητηθούν σίγουρα στο Συμβούλιο της ΕΕ. Άλλωστε αυτή είναι και η ουσία του  θεσμού. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τις προτάσεις όσον πιο σαφείς γινόταν. Προτείναμε επίσης και τρόπους για το πως θα εφαρμοστούν οι προτάσεις που εισηγηθήκαμε.

Χαράλαμπε πιστεύεις πως η φωνή των νέων σήμερα, μπορεί όντως ν’ ακουστεί στην ΕΕ;

Ναι, μπορεί ν’ ακουστεί. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, μέσω της μεθόδου του Δομημένου Διαλόγου (Structured Dialogue)  και της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας. Με αυτό τον τρόπο είναι σαν να δίνεις ένα βήμα στους νέους να νομοθετήσουν μέσω των προτάσεων που συζητούνται και στέλνονται προς το Συμβούλιο της ΕΕ. Και αυτές οι εισηγήσεις πιθανόν να γίνουν μετέπειτα νόμοι, που θα ισχύσουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορεί ο καθένας από το σπίτι του να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, συμπληρώνοντας ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο πάει στη σύνοδο νεολαίας. Στη Σύνοδο Νεολαίας συνοψίζονται τα πιο σημαντικά και περνάνε προς το συμβούλιο της ΕΕ. Άρα οι νέοι είναι αυτοί που αρχίζουν να νομοθετούν, να μιλάνε για τα προβλήματα τους, να λένε την άποψη τους για να βρουν λύση στις ανησυχίες τους.

Ποιά μηνύματα θα ήθελες να περάσεις στους Κύπριους Νέους, τώρα που επέστρεψες από την ευρωπαϊκή σύνοδο νεολαίας;

Θα παρότρυνα όλους τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά και τα προβλήματα των νέων και να μην λένε ότι αυτά δεν λύνονται ή ότι η ΕΕ με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι παρά μια ένωση στα χαρτά.

Δεν πρέπει να χάνεται η ελπίδα. Υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες που αν δοκιμαστούν και αν αντλήσουμε και εμείς την κατάλληλη εμπειρία, θα μπορούμε να νομοθετήσουμε και να χαράξουμε το δικό μας μέλλον.

Συμβουλεύω τους νέους να λάβουν μέρος σε όσες περισσότερες διαβουλεύσεις μπορούν και να ασχοληθούν με το Δομημένο Διάλογο. Μόνο να κερδίσουν έχουν και όχι να χάσουν.

Ποιά είναι η πιο δυνατή στιγμή, που θυμάσαι από το τριήμερο της συνόδου;

Η πιο δυνατή στιγμή ήταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όταν είπαν τελικά ποίες προτάσεις περνούν προς το Συμβούλιο της ΕΕ και ποιές μένουν έξω. Ήταν μεγάλη στιγμή γιατί ξέρεις πως έβαλες και εσύ το λιθαράκι σου. Αυτό το κείμενο αποτελεί νομοσχέδιο το οποίο θα περάσει από έγκριση στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Νιώθεις όμορφα γιατί προσπάθησες και εσύ από το πόστο σου, σε συνεργασία με νέους από όλη την Ευρώπη που ο καθένας φέρνει τη δική του κουλτούρα και τις δικές του προτεραιότητες.

 

H Iρλανδία πως σου φάνηκε; Πόσο Ευρωπαίοι νιώθουν οι πολίτες της;

Οι Ιρλανδοί είναι έξω καρδιά λαός. Οι διοργανωτές μας βοήθησαν σε οτιδήποτε χρειαζόμασταν.

Νιώθουν αρκετά Ευρωπαίοι οι Ιρλανδοί. Υπάρχει βέβαια ένας σκεπτικισμός με όλα αυτά που γίνονται τελευταία στην Ευρώπη, όμως ξέρουν πως η θέση τους ανήκει στην Ευρώπη και υποστηρίζουν αυτό το όραμα. Η οργάνωση της ιρλανδικής προεδρίας ήταν εξίσου καλή όπως και αυτής της κυπριακής προεδρίας το προηγούμενο εξάμηνο.

Χαράλαμπε το περασμένο εξάμηνο συμμετείχες ως εθελοντής στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Ποιές διαφορές διέκρινες ανάμεσα σε Κυπριακή και Ιρλανδική προεδρία;

Αυτό που μου άρεσε στην Ιρλανδική προεδρία ήταν το ότι ανέμειξαν στη διοργάνωση και άτομα από θεωρητικά δυσμενείς ή  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  Είδα αρκετούς εθελοντές στο αναπηρικό καροτσάκι που λάμβαναν μέρος στο συνέδριο. Η οργάνωση ήταν εξαίσια, όπως άλλωστε και στην Κυπριακή προεδρία.

Στην Κύπρο προσφέραμε περισσότερο υπηρεσίες τουριστικές όπως καλό φαγητό, εκδρομές.

Χαράλαμπε ανταλλάζοντας απόψεις με νέους της Κύπρου και νέους από την Ευρώπη, ποιές διαφορές εντοπίζεις στον τρόπο σκέψης τους;

Δεν υπάρχουν πολλές διαφορές. Οι νέοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια προβλήματα. Σκέφτονται το ίδιο. Απλά κάποιοι είναι περισσότερο ευρωσκεπτικιστές και άλλοι λιγότερο. Υπάρχει μια υπεροψία από τους λαούς του Βορρά για τους λαούς του Νότου. Και υπάρχει και ένα αίσθημα θυμού από τους λαούς του Νότου προς τους λαούς του Βορρά.

Συμμετείχες στην ευρωπαϊκή σύνοδο νεολαίας, απεσταλμένος από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Πως προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Η συνεργασία προέκυψε όταν συμπλήρωσα το ερωτηματολόγιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου σχετικά με την κοινωνική ένταξη των νέων. Μετά πήγαμε σε διαβούλευση στον Αγρό, με άλλους νέους, είπαμε ποια θέματα θα ήταν καλό να τονιστούν και με επέλεξαν να εκπροσωπήσω την Κυπριακή Νεολαία, μαζί με άλλους δυο Κύπριους , στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας στο Δουβλίνο.

 

Θα μπορούσαν και άλλοι νέοι να λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις;

Ναι, όλοι οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες του Δομημένου Διαλόγου και να πουν την άποψη τους. Γίνεται συμψηφισμός των απόψεων που ακούγονται στις δημόσιες συζητήσεις και ότι αποτέλεσμα βγει θα είναι έργο ολονών.

Θα μπορούσες να μας δώσεις μια ακριβή έννοια του τι είναι δομημένος διάλογος;

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δώσει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο Δομημένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο το οποίο εμπλέκει την νεολαία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων. Mε το Δομημένο Διάλογο αναγνωρίζεται επίσημα το δικαίωμα των νέων για συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα που τους επηρεάζουν. Αυτό καθίσταται εφικτό  μέσω ενός συνεχούς, δομημένου διαλόγου μεταξύ των νέων ή των οργανώσεων νεολαίας και του Συμβουλίου της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ νέων, οργανώσεων νεολαίας, κρατικών και ευρωπαϊκών φορέων. (http://www.structured-dialoguecyprus.blogspot.com/)

Τι έχουν να κερδίσουν οι νέοι μέσα από τις διαδικασίες του Δομημένου Διαλόγου;

Έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά. Εκτός από εμπειρίες, θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν τους νέους της Ευρώπης να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Επιπλέον θα γνωριστούν με πολλούς νέους από  όλη την Ευρώπη, θα δικτυωθούν και οι γνωριμίες πάντοτε βοηθούν.  Επίσης θα νιώσουν μέρος κάποιου συνόλου το οποίο εργάζεται για το καλό των νέων, έχει ως κέντρο τους νέους και το μέλλον τους.

Πως μπορούμε να ενημερωθούμε για επόμενες δημόσιες διαβουλεύσεις νεολαίας;

Μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

http://www.cyc.org.cy/  ή στο info@cyc.org.cy

Χαράλαμπε είσαι εθελοντής. Οι εμπειρίες σου μέσα από τον εθελοντισμό τι σε δίδαξαν;

Πολλές φορές χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τις εμπειρίες που κέρδισα από τον εθελοντισμό εθελοντισμός σε κάνει καλύτερο άνθρωπο γιατί προσφέρεις χωρίς ανταμοιβή και αυτό δείχνει το κοινωνικό σου πρόσωπο. Δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί και να δουλέψει σε οποιοδήποτε περιβάλλον, εφόσον δεν περιμένει αντάλλαγμα. Μέσα από τον εθελοντισμό, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και αντιμετωπίζεσαι διαφορετικά από τους εργοδότες ή αυτούς που σε έχουν επιλέξει, διότι ξέρουν πως δεν πας για τα λεφτά αλλά για τις εμπειρίες και για την προσωπική σου δόμηση, για να αναπτύξεις τα χαρακτηριστικά σου και τον εαυτό σου. Αυτές οι εμπειρίες που αποκομίζεις είναι πολύ σημαντικές για την μετέπειτα πορεία σου στη ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο τα πτυχία, αλλά είναι και αυτές οι δεξιότητες που αποκτάς που ολοκληρώνουν την προσωπικότητα σου σαν νέο, σαν άνθρωπο και αργότερα σαν οικογενειάρχη.

Χαράλαμπε κλείνοντας τη συζήτηση μας, πες μας τι θα ήθελες να δεις ν’ αλλάζει μελλοντικά στην Κύπρο και στην Ευρώπη, σε σχέση με τους νέους;

Θα ήθελα να αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται οι νέοι. Οι σημερινοί νέοι έχουν χάσει τα κίνητρα τους, δεν υπάρχουν υποδείγματα ανθρώπων για να μιμηθούν. Έχουν χαθεί οι αξίες και τα ιδανικά και πρέπει να κάνουμε ξανά μια στροφή προς αυτά. Φτάνει ο ευδαιμονισμός και η κατανάλωση, φτάνει να μπλέκουμε με διάφορα πράγματα που μόνο στόχο έχουν τον υλισμό και την καλοπέραση. Να μην ξεχνούμε τα ιδανικά. Θέλουμε την πρόοδο, θέλουμε  τη διαδραστικότητα, θέλουμε την επικοινωνία και όχι την αποξένωση στους υπολογιστές και στα παιχνίδια. Θέλουμε την κοινωνικοποίηση όλων των ανθρώπων μεταξύ τους, όχι μόνο στην χώρα τους, αλλά και στο εξωτερικό. Θα ήθελα στην Ευρώπη ν’ αλλάξει αυτή η νοοτροπία του Νότου και του Βορρά που βλέπουμε να ισχύει. Πρέπει όλοι να συμβιβαστούμε, να έρθουμε πιο κοντά γιατί δεν έχουμε καθόλου διαφορές στην πραγματικότητα, είναι πολύ λεπτές οι διαφορές. Πρέπει να ενσωματωθούμε κοινωνικά, να έρθουμε όλοι πιο κοντά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πρόοδο.

charalambos.solonos@gmail.com

Ευχαριστούμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή Συνέχεια!

© Απαγορεύεται η Αναδημοσιεύση. 

Συζήτηση με τη Youth Worker, Μαρία Στρατή

Η νεαρή Μαρία Στρατή, μας εξηγάει τι πάει να πει ο όρος Υοuth Worker και μας αναφέρει εμπειρίες της μέσα από την εμπλοκή της σε δράσεις νεολαίας, παροτρύνοντας μας να εμπλακούμε και εμείς..!

Chrysanthemum

Mαρία είσαι Υοuth Worker. Tι ακριβώς κάνεις;

Δεν υπάρχει ακριβής ορολογία στα ελληνικά. Βασικά, με λίγα λόγια είναι η ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες νεολαίας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε εθελοντικό επίπεδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων νεολαίας είναι οι ανταλλαγές νέων, διάφορα εργαστήρια κτλ. Η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα μέχρι στιγμής είναι η συμμετοχή μου ως ”youth reporter” στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας τον Σεπτέμβριο του 2012. Ως χειρίστρια του Eurodesk Κύπρου, παρείχα συνεχή ενημέρωση στους νέους μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης facebook, twitter, Google+ και blogspot. Επιπλέον, είχα την ευκαιρία να συλλέξω απόψεις νέων και αρμοδίων για χάραξη πολίτικής για την νεολαία από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τέλος, έκανα μία σύνοψη όλων αυτών σε ένα διαδραστικό δίγλωσσο αφιέρωμα. Μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ

(http://issuu.com/mariepaz/docs/newsletter_september_euyc_).

Τι ήταν αυτό που σε ώθεισαι να εμπλακείς ενεργά σε διοργανώνεις και δράσεις που έχουν να κάνουν με τη Νεολαία;

Η αρχή έγινε στην Ισπανία το 2010 όπου πήγα με το πρόγραμμα ERASMUS. Διάφορες οργανώσεις νεολαίας ζητούσαν άτομα για διάφορα προγράμματα και δράσεις νεολαίας. Ακολούθως, όταν ήρθα στην Κύπρο συμμετείχα στην ανταλλαγή νέων  “Merry Holy…Days” η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο την περίοδο των Χριστουγέννων και υλοποιήθηκε από την οργάνωση “YEU Cyprus”. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως θέμα το διαθρησκευτικό διάλογο και συμμετείχαν νέοι από τη Σουηδία, τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Τα συγκεκριμένα Χριστούγεννα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Έζησα και αλληλεπίδρασα με Χριστιανούς, Μουσουλμάνους, Εβραίους, άθεους, άθρησκους κτλ. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν ιδιαίτερα δυνατή διότι άλλαξε άρδην τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι. Δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγα ότι η συγκεκριμένη εμπειρία με έκανε καλύτερο άνθρωπο και μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ περαιτέρω με το “youth work”.

Πως συνεργάζεσαι με άλλους Κύπριους Youth Workers; Ποιές είναι οι επόμενες σας δραστηριότητες;

Αυτή τη στιγμή ανήκω στο “POOL OF TRAINERS” του «Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου» (http://www.cyc.org.cy) όπου έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με άτομα τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της νεολαίας. Σχετικά με τις επόμενες μας δραστηριότητες θα σας παρότρυνα να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του «Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου». Πιστεύω ότι οι νέοι θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες νεολαίας καθότι τα οφέλη είναι αμέτρητα.

Εσυ Μαρία ποιά οφέλη έχεις αποκομίσει, εμπλεκόμενη σε δράσεις νεολαίας;

Εγώ προσωπικά, μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων έμαθα ξένες γλώσσες και επίσης απέκτησα και άλλες διάφορες άλλες δεξιότητες, όπως π.χ. η διαπολιτισμική επικοινωνία.

Μαρία όπως μου έχεις πει, συνεργάζεσαι με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, προωθώντας μια νέα πρωτοβουλία το Δομημένο Διάλογο. Μίλησε μας λίγο για την πρωτοβουλία αυτή και πως μπορούν οι Κύπριοι Νέοι να συμμετέχουν;

Κατά αρχάς να εξηγήσουμε επιγραμματικά τη διαδικασία του δομημένου διαλόγου. Ο δομημένος διάλογος είναι η διαδικασία η οποία εμπλέκει τους νέους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα νεολαίας μέσω δημοσίων διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε κράτος-μέλος και διαδικτυακών ερωτηματολογίων. Τέλος, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας, η οποία πραγματοποιείται στην προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  οι νέοι συζητούν τις απόψεις τους με τους αρμόδιους για χάραξη πολιτικής για την νεολαία. Κάθε κράτος-μέλος εκπροσωπείται από 3 νέους. Όλες οι απόψεις των νέων οι οποίες εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων και της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας καταγράφονται και στέλνονται ως συστάσεις στα αρμόδια σώματα. Η γενική θεματική κάθε κύκλου καθορίζεται από το 18μηνο ΤΡΙΟ Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθως κάθε χώρα του ΤΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ προσαρμόζει τη γενική θεματική στις δικές της προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύκλου της διαδικασίας, όπου το ΤΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ήταν Πολωνία- Δανία- Κύπρος, η γενική θεματική ήταν «Η ενεργός συμμετοχή των νέων». Η Πολωνική Προεδρία επικεντρώθηκε στη θεματική «Νέοι και Κόσμος», Η Δανική Προεδρία στη θεματική «Δημιουργικότητα και Καινοτομία» και η Κυπριακή Προεδρία στη θεματική «Κοινωνική Συμπερίληψη». Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τρίτο κύκλο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Η γενική θεματική του ΤΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Ιρλανδία- Λιθουανία- Ελλάδα είναι η «Κοινωνική Συμπερίληψη». Η θεματική της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι «Ποιότητα στην εργασία των νέων» (Quality in Youth Work), της Λιθουανικής Προεδρίας «Νέοι που δεν είναι στην Εργασία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (Young people not in education, employment and training (NEETs) – Lithuania Presidency) και της Ελληνικής Προεδρίας «Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα» (Culture and Entrepreneurship). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία επικοινωνήστε με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στο 22878316 και info@cyc.org.cy. Επιπλέον, μπορείτε να αντλήσετε ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (http://www.youthforum.org) και τα ακόλουθα δίγλωσσα διαδραστικά αφιερώματα του Eurodesk Κύπρου:

Σχετικά με το δομημένο διάλογο θέλουμε να εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότεροι νέοι για να γίνει πιο δυνατή η φωνή των νέων.

Τι προβληματίζει περισσότερο τους σημερινούς νέους;

Αυτή τη στιγμή το θέμα που προβληματίζει κυρίως τους νέους είναι η ανεργία. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι νέοι είναι μία σχετικά ευάλωτη ομάδα είναι ότι δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Ένας τρόπος να αποκτήσουν οι νέοι εργασιακή εμπειρία είναι να ψάξουν για διάφορα προγράμματα τοποθετήσεων στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή τα διάφορα όργανα της ΕΕ προσφέρουν προγράμματα πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέρω και τα προγράμματα Erasmus Placement και Leonardo da Vinci.

Tι θα ήθελες να δεις ν’ αλλάζει μελλοντικά στην Ευρώπη και στην Κύπρο, σε σχέση με τους νέους;

Θα ήθελα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επενδύονται περισσότερα χρήματα στον τομέα της νεολαίας και να ενισχύονται περαιτέρω οι οργανώσεις νεολαίας.

Μαρία σ’ ευχαριστούμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή Συνέχεια!

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: info@mariepaz.com

Ιστοσελίδα: http://mariepaz.com

«Οι ανησυχίες των νέων της Κύπρου, είναι ανησυχίες και των νέων ολόκληρης της Ευρώπης.»


Η Νεαρή
Μαρίνα Φραγκεσκίδου, μας μιλάει για τις Εμπειρίες της από τη Σύνοδο Νεολαίας στο Δουβλίνο

157692542

«Παροτρύνω τους νέους να εμπλακούν και να συμμετέχουν στο Δομημένο Διάλογο.  Τι κερδίζουν; Μετέχουν ενεργά σε μία διαδικασία που μπορεί στο τέλος της μέρας να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους. Υψώνουν τη φωνή τους όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη» 

Μαρίνα, εκπροσώπησες την Κύπρο στην ευρωπαϊκή σύνοδο νεολαίας που έγινε το Μάρτη στο Δουβλίνο. Ποιές εμπειρίες αποκόμισες;

Η συναναστροφή με νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μία μοναδική εμπειρία. Συνειδητοποιείς ότι οι ανησυχίες των νέων της Κύπρου, είναι ανησυχίες και των νέων ολόκληρης της Ευρώπης.

Βέβαια υπάρχουν διαφορές και διαφορετικές προτεραιότητες, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας, αλλά η ανταλλαγή απόψεων είναι αναμφισβήτητα πολύ εποικοδομητική.

Ο ανοικτός διάλογος με νέους ανθρώπους, αλλά και η συμμετοχή αντιπροσώπων από τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους οργανισμούς νεολαίας συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία.

Στις λίγες αυτές μέρες είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε από τα μάτια των νέων τις εμπειρίες και εντυπώσεις από τη χώρα τους!

Ποιές ήταν οι κύριες θεματικές και προτεραιότητες  της Συνόδου Νεολαίας;

Η Σύνοδος στην Ιρλανδία εστίασε στην κοινωνική ενσωμάτωση.

Οι κύριες θεματικές ήταν:

  • Η Εργασία και πως οδηγεί στην κοινωνική ενσωμάτωση
  • Η Εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αυτήν από όλους τους νέους
  • Η συμμετοχή. Ειδικότερα τα ίσα δικαιώματα κα οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην πολιτική ζωή
  • Η Ευημερία και η πρόσβαση σε αυτήν
  • Οι οργανισμοί νεολαίας και ο ρόλος που διαδραματίζουν για την κοινωνική ενσωμάτωση
  • Και η Ποιότητα και ειδικότερα η διασφάλιση της ποιότητας στις νεανικές δράσεις και δραστηριότητες για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης.

Ποιά θέματα συζητήθηκαν περισσότερο;

Χωριστήκαμε σε ομάδες για κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές. Κάθε θεματική συζητήθηκε εξίσου στις ομάδες εργασίες. Ωστόσο και κατά την έναρξη της Συνόδου δόθηκε έμφαση στα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη εμπλοκής των νέων στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση και πώς οι νέοι μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας τους και της ΕΕ.

Τι υποστήριξες ως εκπρόσωπος της κυπριακής νεολαίας;

Συμμετείχα στην ομάδα εργασίας για την Εργασία. Ένα θέμα που καίει τους νέους της Κύπρου, καθώς η ανεργία πλήττει τους νέους Κύπριους. Μπροστά στη μεγάλη αυτή πρόκληση και με βάση πάντα το έγγραφο με τις απαντήσεις των νέων από το σύνολο της ΕΕ επικεντρώθηκα στην ανάγκη ενίσχυσης του ποιοτικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της σωστής επαγγελματικής καθοδήγησης και επαγγελματικής άσκησης. Τόνισα την ανάγκη παροχής κινήτρων στους επιχειρηματίες για πρόσληψη νέων ανθρώπων και την ανάγκη να δίνονται επαγγελματικές ευκαιρίες στους νέους. Καθώς στην Κύπρο μία σημαντική δυσκολία είναι η προαπαιτούμενη πείρα που ζητούν οι εργοδότες για τη συμπλήρωση μίας θέσης. Επιπρόσθετα σημείωσα την ανάγκη προώθησης και καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας και οικονομικής στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Για τη νεανική απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, ποιές συζητήσεις έγιναν μεταξύ των ευρωπαίων νέων;

Σημειώθηκε η ανάγκη ίσης αντιμετώπισης και δίκαιης αντιμετώπισης των νέων που ήδη έχουν εργασία. Η ανάγκη δηλαδή παροχής ίσων ευκαιριών ανέλιξης. Επίσης μπροστά στην αυξανόμενη προσφορά εργασίας και στη μείωση της ζήτησης τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού των νέων εργαζομένων, όσον αφορά τα συμβόλαια και τους όρους πρόσληψής τους.

Τέθηκαν επί τάπητος τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού, της νεανικής επιχειρηματικότητας, της στήριξης των νέων που ζουν σε ακριτικές περιοχές για να ενταχθούν έτσι κοινωνικά, το ζήτημα της επί πληρωμής επαγγελματικής άσκησης και τη στήριξη της Πολιτείας και της ΕΕ για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που να βοηθούν τους νέους να εξεύρουν εργασία και να μετέχουν στην εκπαίδευση.

Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα εγγύησης εργασίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός ήταν οι κύριες θεματικές που προβλημάτισαν την ομάδα εργασίας και παρουσιάστηκαν ως μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Πιστεύεις πως αυτά που ειπώθηκαν στη Σύνοδο Νεολαίας, θα λάβουν θετική ανταπόκριση και θα συζητηθούν μεταξύ των υπουργών που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ;

Ελπίζω πάντως. Έχω την πεποίθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκαν τα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου, είναι τέτοιος που θα συμβάλει στη συζήτηση τους σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ. Άλλωστε οι εξελίξεις και οι προκλήσεις των καιρών καλούν όλους τους εμπλεκομένους σε δράση.

Πιστεύεις πως η φωνή των νέων σήμερα, μπορεί όντως ν’ ακουστεί στην ΕΕ;

Η φωνή των νέων ναι ακούγεται. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που γίνεται η Σύνοδος. Ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι νέοι. Η αυξανόμενη ανεργία καθώς και όπως φαίνεται η μη εμπλοκή των νέων στην πολιτική ζωή πλήττει την ποιότητα ζωής τους. Πρέπει να δράσει με τέτοιο τρόπο η ΕΕ και έμπρακτα να αποδείξει ότι επενδύει στο μέλλον, επενδύει στους νέους ανθρώπους για να τους κρατήσει εντός Ευρώπης και να τους αξιοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας.

Ποιά είναι η πιο δυνατή στιγμή, που θυμάσαι από το τριήμερο της συνόδου;

Ο ομαδικός κύκλος συζήτησης με την ομάδα εργασίας μου. Εκεί που όλοι αναγνωρίζαμε ότι η εργασία που κάναμε ήταν αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου.

Συμμετείχες στην ευρωπαϊκή σύνοδο νεολαίας, απεσταλμένη από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Πως προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Συμμετέχω στην ομάδα εργασίας για την εκστρατεία του Συμβουλίου Νέος Ενεργός Άνεργος και παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό τις εργασίες του Συμβουλίου Νεολαίας, οπότε και είδα στη σελίδα του το ερωτηματολόγιο για το Διαρθρωμένο Διάλογο, το συμπλήρωσα και μου ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχω στη Σύνοδο.

Tι ακριβώς είναι ο Δομημένος Διάλογος; Θα μπορούσαν και άλλοι νέοι να λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις;

Ο Δομημένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο για να ακουστεί η φωνή των νέων πάνω σε μία θεματική που αποφασίζει κάθε φορά το τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ειδικότερα η προεδρεύουσα Χώρα.

Ναι, μπορούν και άλλοι νέοι να συμμετέχουν, καθώς το Συμβούλιο Νεολαίας δίνει την ευκαιρία μέσω της πρώτης φάσης του Διαρθρωμένου Διαλόγου, της απάντησης των ερωτήσεων, σε όλους τους νέους να λάβουν μέρος.

Θα παρότρυνες τους νέους να εμπλακούν με το Δομημένο Διάλογο; Τι  έχουν να κερδίσουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες;

Ναι, βεβαίως τους παροτρύνω να εμπλακούν και να συμμετέχουν.

Η απάντηση των ερωτήσεων δε παίρνει πολύ χρόνο και είτε πάνε, είτε δε πάνε στην τελική φάση συζήτησης των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων, είναι οι θέσεις που οι νέοι προβάλουν στο αρχικό στάδιο που συζητούνται στη Σύνοδο.

Οπότε τι κερδίζουν; Μετέχουν ενεργά σε μία διαδικασία που μπορεί στο τέλος της μέρας να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους. Υψώνουν τη φωνή τους όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη και πολύ πιθανόν να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη Σύνοδο και να μοιραστούν τις απόψεις των νέων της Κύπρου με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Εξάλλου εάν θέλουμε μία περισσότερο αλληλέγγυα Ευρώπη, εάν θέλουμε να ζητήσουμε περισσότερη κατανόηση, είναι καλό να ξεκινήσουμε από τη βάση. Να συνομιλήσουμε με τους νέους ανθρώπους της ηλικίας μας, να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες μας.

Εάν οι νέοι θέλουν την αλλαγή πρέπει να την ζητούν ενεργά, με λόγια, πράξεις και ενέργειες, οπότε πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου και της ΕΕ.

Μαρίνα σε ευχαριστούμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.