«Οι ανησυχίες των νέων της Κύπρου, είναι ανησυχίες και των νέων ολόκληρης της Ευρώπης.»


Η Νεαρή
Μαρίνα Φραγκεσκίδου, μας μιλάει για τις Εμπειρίες της από τη Σύνοδο Νεολαίας στο Δουβλίνο

157692542

«Παροτρύνω τους νέους να εμπλακούν και να συμμετέχουν στο Δομημένο Διάλογο.  Τι κερδίζουν; Μετέχουν ενεργά σε μία διαδικασία που μπορεί στο τέλος της μέρας να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους. Υψώνουν τη φωνή τους όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη» 

Μαρίνα, εκπροσώπησες την Κύπρο στην ευρωπαϊκή σύνοδο νεολαίας που έγινε το Μάρτη στο Δουβλίνο. Ποιές εμπειρίες αποκόμισες;

Η συναναστροφή με νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μία μοναδική εμπειρία. Συνειδητοποιείς ότι οι ανησυχίες των νέων της Κύπρου, είναι ανησυχίες και των νέων ολόκληρης της Ευρώπης.

Βέβαια υπάρχουν διαφορές και διαφορετικές προτεραιότητες, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας, αλλά η ανταλλαγή απόψεων είναι αναμφισβήτητα πολύ εποικοδομητική.

Ο ανοικτός διάλογος με νέους ανθρώπους, αλλά και η συμμετοχή αντιπροσώπων από τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους οργανισμούς νεολαίας συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία.

Στις λίγες αυτές μέρες είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε από τα μάτια των νέων τις εμπειρίες και εντυπώσεις από τη χώρα τους!

Ποιές ήταν οι κύριες θεματικές και προτεραιότητες  της Συνόδου Νεολαίας;

Η Σύνοδος στην Ιρλανδία εστίασε στην κοινωνική ενσωμάτωση.

Οι κύριες θεματικές ήταν:

  • Η Εργασία και πως οδηγεί στην κοινωνική ενσωμάτωση
  • Η Εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αυτήν από όλους τους νέους
  • Η συμμετοχή. Ειδικότερα τα ίσα δικαιώματα κα οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην πολιτική ζωή
  • Η Ευημερία και η πρόσβαση σε αυτήν
  • Οι οργανισμοί νεολαίας και ο ρόλος που διαδραματίζουν για την κοινωνική ενσωμάτωση
  • Και η Ποιότητα και ειδικότερα η διασφάλιση της ποιότητας στις νεανικές δράσεις και δραστηριότητες για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης.

Ποιά θέματα συζητήθηκαν περισσότερο;

Χωριστήκαμε σε ομάδες για κάθε μία από τις παραπάνω θεματικές. Κάθε θεματική συζητήθηκε εξίσου στις ομάδες εργασίες. Ωστόσο και κατά την έναρξη της Συνόδου δόθηκε έμφαση στα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, καθώς και στην επιτακτική ανάγκη εμπλοκής των νέων στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο ήταν η κοινωνική ενσωμάτωση και πώς οι νέοι μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας τους και της ΕΕ.

Τι υποστήριξες ως εκπρόσωπος της κυπριακής νεολαίας;

Συμμετείχα στην ομάδα εργασίας για την Εργασία. Ένα θέμα που καίει τους νέους της Κύπρου, καθώς η ανεργία πλήττει τους νέους Κύπριους. Μπροστά στη μεγάλη αυτή πρόκληση και με βάση πάντα το έγγραφο με τις απαντήσεις των νέων από το σύνολο της ΕΕ επικεντρώθηκα στην ανάγκη ενίσχυσης του ποιοτικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της σωστής επαγγελματικής καθοδήγησης και επαγγελματικής άσκησης. Τόνισα την ανάγκη παροχής κινήτρων στους επιχειρηματίες για πρόσληψη νέων ανθρώπων και την ανάγκη να δίνονται επαγγελματικές ευκαιρίες στους νέους. Καθώς στην Κύπρο μία σημαντική δυσκολία είναι η προαπαιτούμενη πείρα που ζητούν οι εργοδότες για τη συμπλήρωση μίας θέσης. Επιπρόσθετα σημείωσα την ανάγκη προώθησης και καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας και οικονομικής στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Για τη νεανική απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, ποιές συζητήσεις έγιναν μεταξύ των ευρωπαίων νέων;

Σημειώθηκε η ανάγκη ίσης αντιμετώπισης και δίκαιης αντιμετώπισης των νέων που ήδη έχουν εργασία. Η ανάγκη δηλαδή παροχής ίσων ευκαιριών ανέλιξης. Επίσης μπροστά στην αυξανόμενη προσφορά εργασίας και στη μείωση της ζήτησης τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού των νέων εργαζομένων, όσον αφορά τα συμβόλαια και τους όρους πρόσληψής τους.

Τέθηκαν επί τάπητος τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού, της νεανικής επιχειρηματικότητας, της στήριξης των νέων που ζουν σε ακριτικές περιοχές για να ενταχθούν έτσι κοινωνικά, το ζήτημα της επί πληρωμής επαγγελματικής άσκησης και τη στήριξη της Πολιτείας και της ΕΕ για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων που να βοηθούν τους νέους να εξεύρουν εργασία και να μετέχουν στην εκπαίδευση.

Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα εγγύησης εργασίας και ο επαγγελματικός προσανατολισμός ήταν οι κύριες θεματικές που προβλημάτισαν την ομάδα εργασίας και παρουσιάστηκαν ως μέσα και εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Πιστεύεις πως αυτά που ειπώθηκαν στη Σύνοδο Νεολαίας, θα λάβουν θετική ανταπόκριση και θα συζητηθούν μεταξύ των υπουργών που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις στο Συμβούλιο της ΕΕ;

Ελπίζω πάντως. Έχω την πεποίθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκαν τα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου, είναι τέτοιος που θα συμβάλει στη συζήτηση τους σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ. Άλλωστε οι εξελίξεις και οι προκλήσεις των καιρών καλούν όλους τους εμπλεκομένους σε δράση.

Πιστεύεις πως η φωνή των νέων σήμερα, μπορεί όντως ν’ ακουστεί στην ΕΕ;

Η φωνή των νέων ναι ακούγεται. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που γίνεται η Σύνοδος. Ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι νέοι. Η αυξανόμενη ανεργία καθώς και όπως φαίνεται η μη εμπλοκή των νέων στην πολιτική ζωή πλήττει την ποιότητα ζωής τους. Πρέπει να δράσει με τέτοιο τρόπο η ΕΕ και έμπρακτα να αποδείξει ότι επενδύει στο μέλλον, επενδύει στους νέους ανθρώπους για να τους κρατήσει εντός Ευρώπης και να τους αξιοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας.

Ποιά είναι η πιο δυνατή στιγμή, που θυμάσαι από το τριήμερο της συνόδου;

Ο ομαδικός κύκλος συζήτησης με την ομάδα εργασίας μου. Εκεί που όλοι αναγνωρίζαμε ότι η εργασία που κάναμε ήταν αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου.

Συμμετείχες στην ευρωπαϊκή σύνοδο νεολαίας, απεσταλμένη από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Πως προέκυψε αυτή η συνεργασία;

Συμμετέχω στην ομάδα εργασίας για την εκστρατεία του Συμβουλίου Νέος Ενεργός Άνεργος και παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό τις εργασίες του Συμβουλίου Νεολαίας, οπότε και είδα στη σελίδα του το ερωτηματολόγιο για το Διαρθρωμένο Διάλογο, το συμπλήρωσα και μου ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχω στη Σύνοδο.

Tι ακριβώς είναι ο Δομημένος Διάλογος; Θα μπορούσαν και άλλοι νέοι να λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους διαβουλεύσεις;

Ο Δομημένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο για να ακουστεί η φωνή των νέων πάνω σε μία θεματική που αποφασίζει κάθε φορά το τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ειδικότερα η προεδρεύουσα Χώρα.

Ναι, μπορούν και άλλοι νέοι να συμμετέχουν, καθώς το Συμβούλιο Νεολαίας δίνει την ευκαιρία μέσω της πρώτης φάσης του Διαρθρωμένου Διαλόγου, της απάντησης των ερωτήσεων, σε όλους τους νέους να λάβουν μέρος.

Θα παρότρυνες τους νέους να εμπλακούν με το Δομημένο Διάλογο; Τι  έχουν να κερδίσουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες;

Ναι, βεβαίως τους παροτρύνω να εμπλακούν και να συμμετέχουν.

Η απάντηση των ερωτήσεων δε παίρνει πολύ χρόνο και είτε πάνε, είτε δε πάνε στην τελική φάση συζήτησης των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων, είναι οι θέσεις που οι νέοι προβάλουν στο αρχικό στάδιο που συζητούνται στη Σύνοδο.

Οπότε τι κερδίζουν; Μετέχουν ενεργά σε μία διαδικασία που μπορεί στο τέλος της μέρας να επηρεάσει την ποιότητα ζωής τους. Υψώνουν τη φωνή τους όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ευρώπη και πολύ πιθανόν να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη Σύνοδο και να μοιραστούν τις απόψεις των νέων της Κύπρου με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.

Εξάλλου εάν θέλουμε μία περισσότερο αλληλέγγυα Ευρώπη, εάν θέλουμε να ζητήσουμε περισσότερη κατανόηση, είναι καλό να ξεκινήσουμε από τη βάση. Να συνομιλήσουμε με τους νέους ανθρώπους της ηλικίας μας, να τους μεταφέρουμε τις ανησυχίες και τις προσδοκίες μας.

Εάν οι νέοι θέλουν την αλλαγή πρέπει να την ζητούν ενεργά, με λόγια, πράξεις και ενέργειες, οπότε πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του τόπου και της ΕΕ.

Μαρίνα σε ευχαριστούμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Advertisement

1 thought on “«Οι ανησυχίες των νέων της Κύπρου, είναι ανησυχίες και των νέων ολόκληρης της Ευρώπης.»

  1. Pingback: «Οι ανησυχίες των νέων της Κύπρου, είναι ανησυχίες και των νέων ολόκληρης της Ευρώπης.» | mariepaz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s